Starší populace hemofiliků – je nutná specifická péče?

23. 6. 2014

Významný pokrok, kterého bylo v rozvinutých zemích dosaženo v péči o muže s hemofilií, vedl k prodloužení mediánu očekávané délky života u těchto jedinců. Následkem toho je narůstající velikost populace starších mužů s vrozenou hemofilií A a B.

Dle nedávno provedeného průzkumu v centrech pro léčbu hemofiliků v USA představují muži starší 65 let v pravidelné péči center 2 % pacientů, muži starší 45 let až 15 % pacientů.

Lze konstatovat, že řada komplikací spojených s hemofilií se objevuje se zvýšenou pravděpodobností s narůstajícím věkem. Jedná se zejména o kloubní problémy a zvýšené riziko intrakraniálního krvácení. V souvislosti s infekcí virem hepatitidy C, popřípadě v kombinaci s HIV, narůstá ve starší populaci počet mužů se závažným postižením jaterních funkcí (konečné stadium) či s hepatocelulárním karcinomem. V souvislosti s věkem se také přidávají onemocnění typická pro starší věk vyskytující se v běžné populaci, zejména kardiovaskulární komplikace či nádorová onemocnění.

Zkušeností center, která mají ve své péči starší hemofiliky, je fakt, že vedle komplexní hematologické terapie pacientů (vedle substituční terapie deficitního faktoru se v některých případech přidává antitrombotická medikace) je velmi často potřebná komplexní mezioborová péče a velmi úzká spolupráce s laboratoří.

I když se zastoupení starších mužů ve skupině hemofiliků pozvolna zvětšuje, stále je počet pacientů poměrně malý k tomu, aby bylo možno na základě klinických dat a zkušeností vytvořit doporučení pro nejčastější situace, které je potřeba u starších hemofiliků řešit.

Vzniká proto urgentní potřeba vytvoření registrů, databází a kooperativních skupin, které by pomohly vytvořit doporučení založená na důkazech. Tato doporučení by pak jistě usnadnila péči, často komplikovanou, o tuto skupinu mužů s vrozeným krvácivým onemocněním. Je neoddiskutovatelné, že proporce starších jedinců bude v této skupině pacientů do budoucna narůstat.

(eza)

Zdroj: Philipp C., et al. The Aging Patient with Hemophilia: Complications, Comorbidities, and Management Issues. ASH Education BookDecember 4, 2010 vol. 2010 no. 1191–196; doi: 10.1182/asheducation-2010.1.191Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa