Srovnání profylaktických režimů o vysoké a středně vysoké intenzitě

21. 1. 2014

Profylaktická terapie u těžké formy hemofilie je velmi efektivní, ale je limitovaná cenou. Proto existuje několik různých profylaktických režimů. Srovnání dvou různých režimů – švédského s vysokými dávkami (třikrát týdně 2 000 IU) a nizozemského se středně vysokými dávkami (třikrát týdně 1 000 IU) nabízí nedávno publikovaný článek.

Studie se týkala pacientů narozených mezi lety 1970 a 1994, a to 78 nizozemských a 50 švédských. Medián věku byl 24 let (rozmezí 14–37). Při profylaxi se středně vysokými dávkami bylo užito průměrně 2 100 IU/kg/rok a při profylaxi s vysokými dávkami 4 000 IU/kg/rok (p < 0,01).

Pokud šlo o klinický výstup, byly zaznamenány o něco horší výsledky u středně intenzivního režimu pro krvácení za 5 let (medián 1,3 oproti 0,0 kloubního krvácení/rok u intenzivního režimu) a u HJHS (Heamophilia Joint Health Score, nad 10/144 bodů u 46 % oproti 11 % u intenzivního režimu). V kvalitě života a míře sociálního začlenění rozdíl nebyl. Nicméně cena intenzivního režimu s vysokými dávkami byla o 66 % vyšší než u středně intenzivního režimu (p < 0,01).

Autoři tohoto srovnávacího článku shrnují, že prospěch intenzivní profylaxe je limitován. Pokud jde o konkrétního pacienta, dávkování profylaxe by mělo být vždy stanoveno individuálně. Mnoha pacientům se může dařit i při nižších dávkách podávaného preparátu.

(eza)

Zdroj: Fischer K. et al. Intermediate-dose versus high-dose prophylaxis for severe hemophilia: comparing outcome and costs since the 1970s. Blood 2013 Aug 15; 122 (7): 1129–36; doi: 10.1182/blood-2012-12-470898Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa