Sport a fyzická aktivita hemofilikům svědčí

5. 5. 2021

Sport a fyzická aktivita znamenají pro osoby s hemofilií přínos. Toto tvrzení potvrdila i studie německých a britských autorů publikovaná v časopisu Haemophilia.

Úvod

Hemofilii provází nadměrné krvácení. U řady pacientů vede k postižení kloubů spojenému s chronickou bolestí a omezením pohybu, jež se dalším krvácením mohou ještě zhoršovat. To vše pak může limitovat ochotu věnovat se sportu nebo pravidelně provozovat fyzickou aktivitu. Fyzická aktivita přitom může řadě osob s hemofilií i již rozvinutým kloubním postižením pomoci zlepšit hybnost, v důsledku ovlivnit kvalitu života, psychické zdraví a také zlepšit symptomy onemocnění. Doložila to mimo jiné studie zaměřená na kvalitu života spojenou se zdravím u osob s hemofilií.

Sledovaný soubor pacientů

Studie byla provedena ve 4 hemofilických centrech a sledovala 50 dospělých hemofiliků, průměrný věk pacientů v souboru činil 35 let. Většina z nich (70 %) trpěla hemofilií A, zařazeni byli muži s lehkou (n = 12), středně těžkou (n = 10) i těžkou (n = 28) formou onemocnění. Téměř dvě třetiny (64 %) měly podle BMI nadváhu. Medián ortopedického skóre kloubů dle WFH činil 6 (rozmezí 0–48), skóre na vizuální škále bolesti (VAS) dosahovalo 5,66 ± 2,4. Třetina účastníků uvedla, že nesportují vůbec, a to kvůli své fyzické kondici. Ostatní udali, že sportují v průměru 2× týdně po dobu průměrně 4 hodin týdně.

Výsledky a závěr

Sportovní aktivity v souladu s očekáváním zlepšily kvalitu života spojenou se zdravím, většinou statisticky nevýznamně, s výjimkou domény týkající se sportu a volného času. Zároveň studie ukázala, že doba strávená sportem přesahující 4 hodiny týdně měla signifikantně větší dopad na zlepšení kvality života oproti době kratší.

Autoři tak mohli v závěru konstatovat, že podpora osob s hemofilií v pravidelném sportu a fyzické aktivitě má přímý pozitivní efekt na kvalitu jejich života spojenou se zdravím. Aktivní životní styl zahrnující sport by měl být součástí rutinní hemofilické péče.

(eza)

Zdroj: von Mackensen S., Harrington C., Tuddenham E. et al. The impact of sport on health status, psychological well-being and physical performance of adults with haemophilia. Haemophilia 2016; 22 (4): 521–530, doi: 10.1111/hae.12912.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa