Riziko rozvoje inhibitoru u osob s lehčími formami hemofilie

1. 11. 2021

Středně těžká a lehká hemofilie A se liší od těžké formy nejen klinickým průběhem a rizikem krvácení, ale také rizikem tvorby neutralizační protilátky (inhibitoru).

Specifika léčby lehčích hemofiliků

Hemofilie A je vrozené, na chromosom X vázané krvácivé onemocnění, jehož symptomy jsou dané sníženou či chybějící tvorbou srážlivého faktoru VIII (FVIII). Na rozdíl od těžkých hemofiliků, kteří mají velkou tendenci krvácet, často i bez jasné příčiny, a u nichž je tzv. pravidelné podávání koncentrátů FVIII standardem péče, dostávají nemocní s hemofilií lehčí formy substituce jen v případě úrazu či operace.

Vznik neutralizační protilátky, tzv. inhibitoru, je závažnou komplikací především v případě léčby těžké formy hemofilie A − může postihnout až třetinu těžkých hemofiliků a objevuje se zejména v rámci podání prvních dávek koncentrátu FVIII. U lehčí formy hemofilie se jedná spíše o vzácnou, nicméně závažnou komplikaci, jejíž riziko rozvoje je celoživotní. Je velmi důležité snažit se této komplikaci léčby předcházet a znát s ní spojená možná rizika.

Studie INSIGHT

INSIGHT se jakožto jedna z největších studií zaměřených na hemofiliky bez těžké formy nemoci stala zdrojem dat o lehčích a středně těžkých hemofilicích (základní hladina FVIII 2−40 %) a jejich riziku rozvoje inhibitoru. Z celkového počtu 2709 pacientů byli vybráni hemofilici s inhibitorem (případy; n = 75) a odpovídající kontroly bez něj (n = 223). Ukázalo se, že tzv. peak treatment moments (5 či 10 po sobě následujících dnů s podáváním koncentrátu FVIII) zásadněji nezvyšují riziko tvorby inhibitoru. Naopak užití koncentrátu FVIII při operaci nebo vysoká průměrná dávka (> 45 IU/kg v jednom expozičním dnu) toto riziko zvyšují (adjustované poměry šancí [aOR] 4,2 a 7,5).

Závěr

U lehčích hemofiliků je z pohledu ošetřujícího personálu velmi důležité rozhodnout se pečlivě nejen kdy, ale také v jaké intenzitě koncentrát FVIII pacientům bez těžké formy nemoci podávat. Velmi důležité je to zejména u elektivních výkonů a z hlediska dávek FVIII aplikovaných při operačních výkonech. Lze tak předejít rozvoji inhibitoru coby závažné komplikace, která může zásadním způsobem změnit kvalitu života pacienta.

(eza)

Zdroj:

van Velzen A. S., Eckhardt C. L., Peters M. et al., Intensity of factor VIII treatment and the development of inhibitors in non-severe hemophilia A patients: results of the INSIGHT case-control study. J Thromb Haemost 2017; 15 (7): 1422−1429, doi: 10.1111/jth.13711.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa