Profylaxe s FEIBA u hemofiliků s inhibitorem

29. 8. 2015

Pacienti s přetrvávajícím inhibitorem navzdory imunotoleranční léčbě či ti, kteří ji nemohli absolvovat, profitují z dlouhodobé profylaxe s přípravkem FEIBA. V již dříve publikovaných studiích bylo ukázáno, že profylaxe s FEIBA u těchto nemocných vede k prevenci krvácení. Recentně publikovaná studie byla zaměřena na výsledky dětských pacientů, kteří byli dlouhodobě léčeni profylaxí s FEIBA.

Retrospektivně byli zkoumáni dětští pacienti s hemofilií A s perzistujícím inhibitorem ve věku 13 let a méně v době, kdy byla profylaxe s FEIBA zahájena. Výsledky léčby zahrnovaly roční míru krvácení před zahájením profylaxe a v průběhu trvající profylaktické terapie, historii inhibitoru i jeho léčbu.

Průměrný věk chlapců v době zahájení profylaxe byl 7,5 ± 3,6 roku a medián titru inhibitoru byl 23 BU (3,1–170). Průměrná roční míra kloubních krvácení v době před zahájením profylaxe s FEIBA byla 4 (0–48). Již po roce profylaxe došlo k významnému poklesu roční míry krvácení na průměrně 1 (0–7; p = 0,0179). V následujících letech terapie (medián 9 let) byla roční míra kloubních krvácení obdobně nízká. Ve skupině pacientů nedošlo k život ohrožujícímu krvácení či trombotické nežádoucí příhodě.

Profylaxe s FEIBA u malých hemofiliků s perzistujícím inhibitorem byla účinná v předcházení kloubním krvácením a tím v ochraně kloubů. Profylaxe tedy přispívá k oddálení artropatie, která je perzistujícího inhibitoru nejčastější komplikací. Profylaxe zlepšuje výsledky léčby dětí, u kterých dojde k selhání imunotoleranční terapie či těch, kteří ji z jakéhokoliv důvodu nemohli zahájit.

(eza)

Zdroj: Ewing N., Escuriola-Ettingshausen C., Kreuz W. Prophylaxis with FEIBA in paediatric patients with haemophilia A and inhibitors. Haemophilia 2015 May; 21 (3): 358–64; doi: 10.1111/hae.12602Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa