Profylaktické podávání FEIBA vede u pacientů s inhibitorem ke snížené míře krvácení a zlepšení kvality života

15. 9. 2014

Pro-FEIBA studie s pravidelným profylaktickým podávání produktu FEIBA (antiinhibičního komplexu koagulačních faktorů) u pacientů s inhibitorem byla mimo jiné zaměřena také na kvalitu života (HRQoL).

Tato prospektivní randomizovaná paralelní studie posuzovala, zda profylaxe produktem FEIBA podávaným 12 měsíců povede ke zlepšení kvality života pacientů s inhibitorem. 36 pacientů bylo randomizováno k profylaktickému podávání FEIBA (v dávce 85 ± 15 IU/kg každý druhý den) či léčbě on-demand. HRQoL byla posuzována při zahájení studie, po 6 a 12 měsících, a to pomocí skórovacích a dotazníkových metod (EQ-5D, HAem-A-QoL, HAemo-Qol, vizuální analogová škála VAS). K analýze byl použit párový t-test, hodnoceno bylo také srovnání mezi mírou krvácení (anualizovaná ABR) a fyzickou HRQoL.

Po 6 a 12 měsících došlo dle indexu EQ-5D i skóre EQ-VAS ke statisticky významnému zlepšení u jedinců dostávajících produkt FEIBA profylakticky. V těchto hodnocených periodách došlo také ke statisticky významnému snížení celkově vnímané bolesti. Po 12 měsících profylaxe bylo pozorováno statisticky významné zlepšení ve 4 doménách HAem-A-Qol celkového skóre. Roční míra krvácení ABR byla snížena pro profylaktickou skupinu ve srovnání se skupinou léčenou on-demand o 72 % (p = 0,0003), což bylo spojeno s lepší fyzickou HRQoL (p < 0,05).

Profylaktická terapie produktem FEIBA vedla u pacientů s inhibitorem k významnému snížení ABR a zlepšení kvality života.

(eza)

Zdroj: Stasyshyn O., et al. Prophylaxis with anti-inhibitor coagulant complex improves health-related quality of life in haemophilia patients with inhibitors: results from FEIBA NF Prophylaxis Study. Haemophilia – publikováno 3. března 2014; doi: 10.1111/hae.12390Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa