Prevalence a rizikové faktory aterosklerotického postižení srdce u pacientů s hemofilií A

13. 3. 2017

Se zlepšující se léčbou a prodlužující se délkou života pacientů s hemofilií A nabývají na významu poznatky o prevalenci a rizikových faktorech aterosklerotického postižení srdce (ASHD) u těchto pacientů a jejich srovnání s běžnou populací. To bylo i cílem studie vědců z Pittsburské univerzity.

Prevalence ICHS u hospitalizovaných mužů s hemofilií A

Autoři studie použili údaje z propouštěcích zpráv hospitalizovaných mužů ve státě Pensylvánie (USA) v letech 2001–2006. Přítomnost ASHD byla stanovena na základě diagnózy ischemické choroby srdeční (ICHS), infarktu myokardu, anginy pectoris nebo jiné manifestace ICHS.

Prevalence ASHD u hospitalizovaných mužů s hemofilií A ve sledovaném období kolísala mezi 6,5 a 10,5 %. Zároveň stoupala s věkem: 1,28 % (≤ 50 let), 10,9 % (51–64 let), 33,6 % (65–74 let) a 31,8 % (≥ 75 let). Pacienti s hemofilií A, kteří měli ASHD, byli v porovnání s hemofiliky bez ASHD výrazně starší (73 vs. 39 let), častěji trpěli hypertenzí (52,7 vs. 21,1 %), hyperlipidemií (9,5 vs. 1,3 %) a diabetem (28,4 vs. 9,4 %). Délka hospitalizace i nemocniční mortalita byly u obou skupin podobné.

Porovnání koronárního postižení u hemofiliků a pacientů bez hemofilie

U hospitalizovaných hemofiliků A s ASHD byl zjištěn podobný výskyt hypertenze, diabetu a obezity jako u pacientů s ASHD bez hemofilie. U hemofiliků se výrazně méně často vyskytovala hyperlipidemie (9,5 vs. 22,9 %), dokonce i po zohlednění věku.

Výsledky také ukázaly hraničně nižší četnost srdeční katetrizace (16,2 vs. 25,8 %) a koronarografie (16,2 vs. 25,5 %) u hemofiliků s ASHD v porovnání s pacienti s ASHD bez hemofilie. Mezi skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska délky hospitalizace, závažnosti onemocnění ani nemocniční mortality.

Závěr

Tato studie ukázala, že z hlediska rizik koronárního postižení se muži s hemofilií A významněji neliší od běžné populace. Kardiovaskulární prevence by měla být běžnou součástí léčby jedinců s hemofilií, tak jako je tomu u běžné populace.

(ave)

Zdroj: Ragni M. V., Moore C. G. Atherosclerotic heart disease: prevalence and risk factors in hospitalized men with haemophilia A. Haemophilia 2011; 17 (6): 867–871, doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02501.x.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa