Praktický dvoubodový farmakokinetický protokol u hemofilie A

31. 1. 2022

Recentně publikovaná práce potvrdila praktičnost zkráceného a jednoduchého farmakokinetického protokolu u pacientů s hemofilií A.

Význam individuálního farmakokinetického profilu

Profylaktické podávání koncentrátů chybějícího faktoru u osob s hemofilií A a B snižuje výskyt krvácení do kloubů a zlepšuje kvalitu jejich života. Existují důkazy o tom, že zvýšení hladin faktoru VIII (FVIII) nad 1 IU/dl snižuje riziko krvácení. Současné guidelines pro profylaxi u osob s těžkou hemofilií doporučují cílit na dosažení FVIII > 1 IU/dl.

Na dosažené hladiny FVIII má vliv zejména individuální farmakokinetický (PK) profil. K optimalizaci výsledků profylaxe je vhodné se zaměřit na její individualizaci právě s ohledem na PK profil. Tradiční PK vyšetření u osob s hemofilií A ovšem vyžaduje minimálně 72 hodin trvající vymývací období a dále 5−11 krevních vzorků odebraných v předem specifikovaných časových bodech po podání infuze faktoru. Tento postup je tak samozřejmě zatěžující jak pro pacienty, tak i pro léčebná centra.

Zjednodušený a méně zatěžující přístup k farmakokinetice

Metodika a průběh studie

Citovaná studie, jež probíhala také v českých hemofilických centrech, byla zaměřena na srovnání dvou protokolů vyšetření PK profilu – „tradičního“, s použitím 6 odběrů a minimálně 72hodinovým vymývacím obdobím, a „praktického“, kdy jsou odebrány 2 vzorky během jedné návštěvy v centru, a to bez vymývací periody. V tomto případě byl první vzorek odebrán po příchodu do centra, 24 hodin po podání předchozí infuze, a druhý vzorek potom za 3 hodiny od infuze podané v centru hned po odběru prvního vzorku. Tato metoda pracovala s bayesovským modelem hodnocení PK.

Studie se zúčastnilo 39 mužů s těžkou hemofilií A (definována jako hladina FVIII < 2 %) bez přítomného inhibitoru FVIII. Studie byla prospektivní, účastníci absolvovali obě – tradiční i praktické – vyhodnocení PK profilu. Hladiny FVIII byly analyzovány jak jednofázovou koagulační metodou, tak chromogenně. Současně byla určena krevní skupina a hladina antigenu von Willebrandova faktoru. PK parametry byly analyzovány pomocí nástroje Advate myPKFiT.

Výsledky

Byla pozorována střední až téměř perfektní shoda mezi PK parametry získanými 2- a 6bodovým PK protokolem pro hodnoty měřené jednofázovým koagulačním vyšetřením a dále téměř perfektní shoda pro hodnoty měřené chromogenně.

Klinická implikace poznatků ze studie

Podle této studie je možné v rutinní praxi používat farmakokinetický protokol pouze s 2 odběry, bez vymývací periody, a to během krátké návštěvy v hemofilickém centru. Tento protokol poskytuje ve srovnání s tradiční, časově a organizačně náročnou metodou PK hodnocení dostatečnou přesnost, a je tedy vhodným přístupem umožňujícím optimalizaci profylaxe u hemofilie.

(eza)

Zdroj: Blanchette V. S., Zunino L., Grassmann V. et al. A practical, one clinic visit protocol for pharmacokinetic profile generation with the ADVATE myPKFiT dosing tool in severe hemophilia A subjects. Thromb Haemost 2021 Oct; 121 (10): 1326−1336, doi: 10.1055/a-1376-0970.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa