Potřeba úspěšné genové terapie u hemofilie

8. 12. 2014

Genová terapie je slibný přístup v terapii hemofiliků, a to jak s inhibitorem, tak i bez něj. Úspěšná genová terapie by pacientům nabídla život bez rizika závažného krvácení a bez komplikací spojených s krvácením. Slibuje život bez pravidelné intravenózní aplikace chybějících koagulačních faktorů. V důsledku by pak úspěšná genová terapie vedla k životu „bez hemofilie“.

Genová terapie je slibný přístup v terapii hemofiliků, a to jak s inhibitorem, tak i bez něj. Úspěšná genová terapie by pacientům nabídla život bez rizika závažného krvácení a bez komplikací spojených s krvácením. Slibuje život bez pravidelné intravenózní aplikace chybějících koagulačních faktorů. V důsledku by pak úspěšná genová terapie vedla k životu „bez hemofilie“.

Hemofilie je vrozené, X-vázané onemocnění, které vede k abnormálnímu a excesivnímu krvácení. Podstatou onemocnění je chybění koagulačních faktorů – FVIII u hemofilie A či FIX u hemofilie B. Pacienti s těžkou formou onemocnění jsou více ohroženi spontánním krvácením a komplikacemi spojenými s krvácením. Vedle vyšší četnosti a závažnosti krvácení je těžká forma hemofilie častěji spojena s rizikem vývoje inhibitoru. Incidence inhibitoru u pacientů s těžkou formou hemofilie A je 25–30 %, u hemofilie B 3–5 %. Přítomnost inhibitoru významně komplikuje léčbu, protože inhibitor je ve své podstatě neutralizující protilátka, která vede v důsledku k neúčinnosti podávané léčby.

Nejslibnější výsledky dosud přinesla studie se 6 pacienty trpícími hemofilií B, u kterých byl použit virus asociovaný s adenovirem (AAV8). U všech pacientů došlo k „pozitivní odpovědi“ – po podání vektoru došlo k expresi transferovaného genu a dosažení stabilních hodnot FIX trvajících až 22 měsíců. Pro pacienty to znamenalo buď možnost úplně ukončit profylaktickou terapii, či snížit její frekvenci.

Je nutné ale zdůraznit, že aktuální stav vývoje genové terapie stále čelí řadě omezení a tato léčba není aktuálně pro běžné hemofiliky dosažitelná. Nicméně cíl dosáhnout takových podmínek, které umožní pracovat se spolehlivými vektory, kontrolovat imunitní odpověď pacienta a dosáhnout setrvalé účinnosti genové terapie, stále trvá.

(eza)

Zdroj: Wynn T., et al. The need for gene therapy for the effective treatment of hemophilia. Jounal of Gen Syndromes and Gene Ther 2012 Aug 20; Suppl 1; pii: 016.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa