Poranění periferních nervů u hemofiliků

1. 2. 2013

Nejčastější formou nervového poranění u hemofiliků je periferní neuropatie. Poranění periferních nervů nicméně není v současnosti u osob s hemofilií velmi častou komplikací.

Nejčastější formou nervového poranění u hemofiliků je periferní neuropatie. Poranění periferních nervů nicméně není v současnosti u osob s hemofilií velmi častou komplikací. Nejčastějšími poraněními těchto nervů jsou neuropatie femorálního nervu (diferenciálně diagnosticky občas obtížně odlišitelná od krvácení do m. iliopsoas) a ulnárního nervu v oblasti lokte, syndrom karpálního tunelu a obrna peroneálního nervu, která je nejčastěji komplikací totální náhrady kolenního kloubu.

Symptomy, které jsou spojené s poraněním periferního nervu, jsou bolest, dysestezie, částečná či úplná ztráta senzorické a motorické funkce. V diagnostice jsou vedle anamnézy a fyzikálního vyšetření důležitá elektrodiagnostická vyšetření a radiologické zobrazení. Dále je potřeba stanovit závažnost či stupeň poranění nervu, a to pomocí rozsahu neurologické ztráty a délky trvání obtíží.

V léčbě je základem stanovení příčiny postižení – tlak hematomu (compartment syndrom) může vyžadovat vedle dobře vedené substituční léčby i neodkladný chirurgický výkon s cílem zabránit nevratnému postižení nervu. Při poranění nervu traumaticky je důležité stanovit, zda došlo k přerušení nervu, a pokud ne, zda jsou tendence k hojení nervu. Mezi neoperativní postupy, které patří mezi iniciální léčbu většiny poranění periferních nervů, patří elektrická stimulace, pulzní ultrazvuk, fyzioterapie. Pokud symptomy trvají, pak je obvykle indikováno operační řešení. Dlouhodobé sledování pacientů v obou případech terapie je nezbytné.

Nicméně základem sdělení prof. Rodriguez-Merchana je fakt, že u hemofiliků je nejdůležitější prevence poranění periferních nervů. A to prevence vzniku rozsáhlých svalových hematomů či rozvoje compartment syndromu včasnou aplikací substituční terapie. Dále prevence rozvoje hemofilické artropatie s cílem vyhnout se operačním výkonům. Všechno toto může být dosaženo pouze správně vedenou profylaktickou léčbou a poučením o nezbytnosti včasné a dostatečně dlouho podávané terapie u krvácení.

(eza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Peripheral nerve injuries in haemophilia. Blood Transfusion – publikováno online dne 5. 12. 2012; DOI: 10.2450/2012.0111-12Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa