Populační farmakokinetický model pro dávkování rekombinantního faktoru IX

4. 4. 2014

Z četných publikací týkajících se hemofilie A je známý princip nastavení dávkování faktoru VIII dle farmakokinetických parametrů. Využívá se omezeného odběru krve a bayesiánské farmakokinetické analýzy. Nově publikovaná studie byla zaměřena na použití obdobných metod k vytvoření farmakokinetického modelu pro dávkování rekombinantního faktoru IX (rFIX) u hemofilie B.

Využita byla data získaná z předchozí studie s rFIX týkající se 56 pacientů ve věku 4–56 let. Jejich hmotnost se pohybovala v rozmezí 18–133 kg. S využitím těchto dat byl definován populační farmakokinetický model. Průměrná clearance FIX byla 8,4 ml/h/kg. Poločas vyloučení se pohyboval mezi 14 a 27 hodinami. Pozdní fáze dostupného FIX byla získána z dat vzorků odebraných 24 hodin po infuzi. S pomocí bayesiánské analýzy byly predikovány dávky, které měly vést k dosažení cílové hladiny po 72 a 96 hodinách. Vzorky krve byly odebírány za 24, 48 a 72 hodin či jen za 24 a 48 hodin.

Autoři konstatují, že také u faktoru IX je potřeba plného modelu sestávajícího ze 3 částí (trojkompartmentový model) k modelování farmakokinetických parametrů – toto platí jak pro FIX odvozený od plazmy, tak i rekombinantní. Na rozdíl od faktoru VIII je zjednodušení modelu na model sestávající pouze z jedné části (jednokompartmentový model) komplikovanější a před zavedením do klinické praxe bude jednoznačně potřebovat další úpravy.

Autor tedy uzavírá, že i v případě profylaxe s rFIX mají zkoumané metody analýzy potenciální místo v přístupu k dosažení cílových hladin.

(eza)

Zdroj: Björkman S. Population pharmacokinetics of recombinant factor IX: implications for dose tailoring. Haemophilia 2013 Nov; 19 (6): 803–13; doi: 10.1111/hae.12216Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa