Pokročilá hemofilická artropatie: senzitivita rozlišení měkkých tkání pomocí muskuloskeletálního ultrazvuku

20. 5. 2018

Muskuloskeletální ultrazvuk, jejž je možno využít přímo u lůžka či v ambulanci hematologa, je stále častěji využíván k vyšetření kloubů a svalů u hemofiliků. Senzitivita diferenciace patologických tkání pomocí tohoto vyšetření je však nejasná. Studie recentně publikovaná v Journal of Ultrasound in Medicine se proto zabývá schopností muskuloskeletálního ultrazvuku identifikovat a rozlišit patologické změny měkkých tkání u hemofilické artropatie.

Úvod

Vyšetření pohybového systému ultrazvukem se v posledních letech ukazuje jako validní součást diagnostiky využitelná například v managementu a terapii hemofilie. Výhodou je možnost použití metody vyškolenou osobou přímo v hemofilické ambulanci (tzv. point-of-care metoda). Muskuloskeletální ultrazvuk je vhodný nástroj pro hodnocení integrity měkkých tkání, jejich kvality, tvaru i dynamické funkce. Senzitivita diferenciace patologických tkání pomocí tohoto vyšetření je však nejasná.

Metodika studie

Do prospektivní studie bylo zařazeno 36 pacientů s hemofilií typu A nebo B. Diagnostika pomocí standardních zobrazení muskuloskeletálního ultrazvuku byla pro toto vyšetření provedena na artropatických kloubech (16 kolen, 10 hlezen a 10 loktů) certifikovaným hematologem, který zaznamenával abnormální intraartikulární nárůst měkkých tkání. Během 3 dnů bylo provedeno také vyšetření kloubu magnetickou rezonancí za použití konvenčních sekvencí a multiecho sekvencí s ultrakrátkým echo časem. Muskuloskeletální radiolog následně na MRI zobrazení identifikoval měkké tkáně (synoviální proliferace s hemosiderinem a bez něj, tuk a krev). Závěry vyšetření získané pomocí obou metod byly porovnány zaslepenou metodou.

Výsledky

Mezi jednotlivými modalitami panovala dokonalá shoda v určení přítomnosti abnormalit měkkých tkání (34 z 36 případů). Nicméně vyšetření pomocí muskuloskeletálního ultrazvuku nebylo schopné rozlišit koagulovanou krev, synovii, intra- a extrasynoviální tukovou tkáň a depozita hemosiderinu z důvodu různorodosti echogenity.

Závěr

Muskuloskeletální ultrazvuk je užitečná zobrazovací metoda pro zhodnocení přítomnosti abnormálních měkkých tkání v oblasti kloubů, již lze užít i přímo v hemofilické ambulanci. Nicméně vzhledem k nedostatečné rozlišovací schopnosti muskuloskeletálního ultrazvuku v diferenciaci povahy abnormálních měkkých tkání a v detekci hemosiderinu by v případě takto klinicky důležitého rozlišení bylo potřeba kloub zobrazit pomocí MRI.

(holi)

Zdroj: von Drygalski A., Moore R. E., Nguyen S. et al. Advanced hemophilic arthropathy: sensitivity of soft tissue discrimination with musculoskeletal ultrasound. J Ultrasound Med 2018 Jan 24; doi: 10.1002/jum.14541 [Epub ahead of print].Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa