Ovlivnění hojení ran u krvácivých chorob

2. 4. 2012

Hojení ran je ovlivněno řadou faktorů jako hemostáza, diabetes mellitus, špatný stav výživy, porucha okysličení tkáně, infekce, kouření, obezita, stres a věk.

Hojení ran je ovlivněno řadou faktorů jako hemostáza, diabetes mellitus, špatný stav výživy, porucha okysličení tkáně, infekce, kouření, obezita, stres a věk. Mezi nejvýznamnější mechanismy, které se podílejí na hojení ran obecně, patří koagulace, zánět, tvorba granulační tkáně a remodelace tkáně. Právě koagulace s tvorbou trombinu vedoucí ke generaci fibrinu je nezbytná pro dobré hojení chirurgických ran. K zajištění dobrého hojení rány je tedy potřeba zajištění dobrého koagulačního mechanismu. Na zvířecích modelech bylo dokázáno, že řada krvácivých poruch včetně hemofilie B, deficitu faktoru XIII a abnormit fibrinogenu může ovlivnit hojení ran.

Normální hojení ran je spojeno s adekvátní hemostatickou funkcí po dostatečně dlouhou dobu (až do 4 týdnů u čisté, nekontaminované rány). Ačkoliv nejsou komplikace hojení ran u pacientů s krvácivými chorobami až tak časté, přesto může deficit srážlivého faktoru působit obtíže, jako např. hematom, infekci, nekrózu kůže či dehiscenci. Zlatý standard pro správnou péči o chirurgické rány u pacientů s krvácivou chorobou se neliší od ostatních pacientů a zahrnuje krytí rány a plnou standardní péči se zajištěním hemostázy, výživy a léčby komorbidit. Bylo prokázáno, že dobré fungování iniciální hemostázy může dobře modulovat některé z parametrů hojení ran. K prevenci opakovaného krvácení a dalšího poškození tkáně je potřeba normální hemostázy až do ukončení angiogeneze.

Autor, zkušený ortoped v péči o jedince především s hemofilií, ve svém sdělení navrhuje substituovat u pacientů s krvácivou chorobou chybějící srážlivý faktor na dobrou hladinu (navrhuje 100% hladinu) po dobu 2–3 týdnů. Toto je průměrný minimální čas nezbytný pro zhojení většiny chirurgických ran. I když je autorovo doporučení možná více agresivní než běžně používaná guidelines, sděluje své důvody pro takovýto přístup – vychází ze zvířecích modelů pro hemofilii a z klinické zkušenosti normální délky hojení ran. Jak sám autor zdůrazňuje, nemá další klinické důkazy pro svůj postup a navrhuje další klinické studie ke stanovení délky trvání substituce (2 oproti 3 týdnům) a hladiny faktoru zajišťující bezpečné hojení chirurgické rány.

(eza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Surgical wound healing in bleeding disorders. Haemophilia. Publikováno online 15. února 2012; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02760.x.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa