Otevřená synovektomie v léčbě hemofilické artropatie – zaměřeno na kotník

21. 10. 2015

Rekurentní krvácení do kloubu a rozvoj chronické synovitidy vedou ke chronické artropatii. U hemofiliků je zásadní prevence krvácení, nicméně pokud přesto k chronické artropatii dojde, je jedním z možných řešení synovektomie.

Rekurentní krvácení do kloubu a rozvoj chronické synovitidy vedou ke chronické artropatii. U hemofiliků je zásadní prevence krvácení, nicméně pokud přesto k chronické artropatii dojde, je jedním z možných řešení synovektomie. Předkládaná zkušenost autorů ze Španělska a Francie podporuje užití otevřené synovektomie při chronické artropatii hlezenních kloubů – kotníků.

V posuzované kohortě 21 mladých hemofiliků bylo provedeno celkem 32 otevřených synovektomií – z anterolaterálního a posteromediálního přístupu. Medián sledování těchto pacientů byl 15,4 roku. Hodnocen byl klinický stav kloubů (Petriniho skóre) i radiologický nález (Petterssonovo skóre).

Předoperační medián Petriniho skóre činil 6 (rozmezí 3–12), po 2 a 5 letech od operace se skóre statisticky signifikantně zlepšilo, po 10 a 15 letech pak byl medián Petriniho skóre nižší než skóre předoperační (medián 3,5; rozmezí 0–11). Petterssonovo skóre se velmi pozvolna zhoršovalo po 2 i 5 letech sledování.

Tyto dlouhodobé výsledky ukazují, že i přesto, že po operaci může docházet k dalšímu zhoršování radiologického nálezu na kloubech, ve většině případů dochází ke zlepšení klinického nálezu. Otevřená synovektomie tedy zpomalí progresi artropatie, nedokáže ji však zastavit. Z klinického pohledu vede otevřená synovektomie hlezenního kloubu k lepší kontrole krvácení i bolesti. A i přesto, že dochází k rekurenci krvácení, je krvácení méně závažné, méně bolestivé a k jeho kontrole je potřeba menších celkových dávek koncentrátu deficitního koagulačního faktoru.

(eza)

Zdroj: Mingo-Robinet J. et al. Open synovectomy of the ankle joint in young haemophiliacs: mid-term to long-term results of a single-centre series of 32 procedures. Haemophilia 2015 Jul; 21 (4): e306–e311; doi: 10.1111/hae.12704.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa