Nový rFVIII s delším poločasem je bezpečný a efektivní v terapii hemofilie A

17. 3. 2015

V časopise Blood byly publikovány výsledky základní studie fáze 3 hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetické faktory podání rekombinantního FVIII fúzovaného s Fc doménou imunoglobulinu IgG1. Tento produkt byl vyvinut s cílem snížit frekvenci profylaktického podávání FVIII.

V časopise Blood byly publikovány výsledky základní studie fáze 3 hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetické faktory podání rekombinantního FVIII fúzovaného s Fc doménou imunoglobulinu IgG1. Tento produkt byl vyvinut s cílem snížit frekvenci profylaktického podávání FVIII. Jde o kovalentní vazbu Fc domény IgG1 na molekulu rekombinantního FVIII, přičemž Fc fúze vede k prodloužení poločasu zejména oddálením lyzosomální degradace IgG a Fc fúzních proteinů.

Do studie bylo zařazeno 165 dříve léčených hemofiliků (věk 12 a více let) s těžkou formou hemofilie A. Studie měla 3 terapeutická ramena – v rameni 1 byla podávaná individuální profylaxe v dávce 25–65 IU/kg každých 3–5 dnů (n = 118), v rameni 2 byla profylaxe podávaná jednou týdně v dávce 65 IU/kg (n = 24) a v rameni 3 byli pacienti léčeni epizodicky (n = 23). V předem stanovené podskupině byla porovnávána farmakokinetika rekombinantního FVII (XVIII) a rFVIIIFc. Cíle studie zahrnovaly roční míru krvácení (ABR), vývoj inhibitoru a výskyt nežádoucích příhod.

Poločas rFVIIIFc byl 19,0 hodin, což znamenalo 1,5násobné prodloužení ve srovnání s rFVII (12,0 hodin, p < 0,001). Mediány ABR pro jednotlivá ramena byly: 1,6 pro rameno 1; 3,6 pro rameno 2 a 33,6 pro rameno 3. V rameni 1 dosáhlo zhruba 30 % jedinců dávkování léku každých 5 dnů.

Většina krvácení (87,3 %) byla zastavena po podání 1 dávky rFVIIIFc. Výskyt nežádoucích příhod odpovídal očekávanému výskytu v této populaci, nebyl zaznamenán vývoj inhibitoru.

Rekombinantní faktor rFVIIIFc byl dobře tolerovaný a vedl ke snížení roční míry krvácení, pokud byl podáván profylakticky jednou či dvakrát týdně.

(Eza)

Zdroj: Mahlangu J. et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014 Jan 16; 123(3): 317–325.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa