Nová varianta rekombinantního faktoru VIIa (BAY 86-6150) v terapii hemofilie – výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie

15. 4. 2012

BAY 86-6150 je nová varianta lidského rekombinantního faktoru VIIa vyvinutá za účelem dosažení jak vysoké prokoagulační aktivity, tak i delšího působení u lidí s hemofilií.

BAY 86-6150 je nová varianta lidského rekombinantního faktoru VIIa vyvinutá za účelem dosažení jak vysoké prokoagulační aktivity, tak i delšího působení u lidí s hemofilií. V časopise Journal of Thrombosis and Haemostasis byly publikované velice slibné výsledky studie zabývající se bezpečnostním profilem, snášenlivostí, farmakokinetikou a imunogenicitou přípravku BAY 86-6150 u jedinců s hemofilií bez krvácení.

Zmiňované studie se účastnili muži (18–65 let) se středně těžkou či těžkou formou hemofilie A nebo B s inhibitorem nebo bez něj. Šestnáct jedinců bylo randomizováno v poměru 3:1 do 4 kohort užívajících postupně zvyšující se dávku BAY 86-6150 (6,5, 20, 50 nebo 90 μg/kg) nebo placebo. Nezávislá monitorační komise přezkoumala před dalším navýšením dávky data z předchozí kohorty. Odběr krve byl proveden před podáním dávky a po něm, přičemž pacienti pak byli sledováni ještě dalších 50 dnů po podání dávky.

Podávání BAY 86-6150 nebylo spojeno s výskytem klinicky významných nežádoucích účinků nebo na dávce závislou toxicitou, a to v případě všech testovaných dávek. Farmakokinetika BAY 86-6150 vykazovala lineární odpověď na dávku s poločasem rozpadu 5–7 hodin. Účastníci studie vykazovali konzistentní, na dávce závislé hodnoty generace trombinu ex vivo v plazmě chudé na trombocyty (průměrný maximální efekt, 26–237 nM trombinu u dávek od 6,5 do 90 μg/kg). Maximální hladiny trombinu v čase odpovídaly hladinám BAY 86-6150 s o něco kratší kinetikou trombinu a se zachovanou aktivitou cirkulující BAY 86-6150. Autoři nepozorovali pokles aktivovaného parciálního tromboplastinového či protrombinového času. U žádného z pacientů nedošlo v průběhu 50denního sledování k rozvoji anti-BAY 86-6150 neutralizačních protilátek.

V této první multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u lidí byl přípravek BAY 86-6150 dobře snášen, a to i v případě nejvyšší dávky (90 μg/kg) s dobrým bezpečnostním profilem.

(mik)

Zdroj: Mahlangu J. N. et al. Phase I, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single-Dose Escalation Study of the rFVIIa Variant BAY 86-6150 in Hemophilia. J Thromb Haemost. Publikováno on-line 21. února 2012; doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04667.xŠtítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa