Neutralizační protilátky proti emicizumabu – detailní analýza na základě kazuistiky

22. 11. 2021

Japonští autoři zkoumali mechanismus sníženého účinku emicizumabu v případě dospělého pacienta s hemofilií A a přítomným inhibitorem, u kterého byla léčba přerušena z důvodu opakovaných krvácivých epizod při prodlouženém aPTT.

Emicizumab a protilékové protilátky

Emicizumab, humanizovaná bispecifická monoklonální protilátka mimikující funkci FVIII, snižuje krvácivou tendenci u pacientů s hemofilií A s přítomným inhibitorem FVIII nebo bez něj. Velmi ojediněle byly popsány případy přítomnosti protilátek proti emicizumabu.

Autoři citované práce zkoumali reziduální plazmatické vzorky a měřili následující parametry − plazmatickou koncentraci emicizumabu, titr protilékových protilátek (ADA) proti emicizumabu a neutralizační aktivitu proti emicizumabu − pomocí Bethesda metody s použitím FVIII-deficitní plazmy s dodáním emicizumabu.

Popis případu

Jednalo se o 62letého muže, těsně před zahájením léčby emicizumabem byl jeho aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) prodloužený (> 240 s). Pacientovi byla podána standardní nasycovací dávka emicizumabu, dále pokračoval udržovací dávkou 1,5 mg/kg podávanou 1× týdně. Již krátce po zahájení léčby došlo ke zkrácení aPTT a nebylo pozorováno krvácení. Nicméně 41 týdnů od zahájení léčby emicizumabem se pacient dostavil s významnější krvácivou tendencí, postupně bylo prokázáno i prodloužení aPTT a ve 49. týdnu léčby byla léčba emicizumabem ukončena. Krvácení bylo dále řešeno pomocí léků s bypassovou aktivitou.

U pacienta byly k dispozici sériové odběry krve: Ve 31. týdnu léčby činila koncentrace emicizumabu 15 μg/ml, ADA byly pozitivní. Koncentrace emicizumabu dále klesala až do chvíle jeho vysazení ve 49. týdnu, po 50. týdnu již byla pod mezí stanovení. Titr ADA postupně stoupal od 31. týdne, a to i po přerušení aplikace emicizumabu. Následně postupně klesal až ke vzorku odebranému v 93. týdnu. Neutralizační aktivita proti emicizumabu byla zaznamenána i po přerušení jeho aplikace. Epitopní analýza ukázala zaměření ADA proti anti-FIXa a anti-FX FAb ramenům emicizumabu, nikoliv proti Fc oblasti.

Závěr

Na této kazuistice bylo ukázáno, že přítomnost ADA s neutralizační aktivitou proti emicizumabu a potenciálem akcelerované clearance emicizumabu vede ke snížené účinnosti emicizumabu. Přestože výsledky byly získány od jediného pacienta, naznačují, že měření aPTT a koncentrace emicizumabu v plazmě může být efektivní pro monitorování případného snížení účinku emicizumabu.

(eza)

Zdroj: Kaneda M., Kawasaki R., Matsumoto N. et al. Detailed analysis of anti-emicizumab antibody decreasing drug efficacy, using plasma samples from a patient with hemophilia A. J Thromb Haemost 2021; 19 (12): 2938−2946, doi: 10.1111/jth.15506.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa