Nákladová efektivita přípravků užívaných k zástavě krvácení u pacientů s AHA

1. 11. 2021

Volba vhodného přípravku pro zvládnutí akutního krvácení u pacientů se získanou hemofilií A není vždy jednoduchá. Zajímavý pohled a doporučení přináší modelová analýza hodnotící cenu a efektivitu jednotlivých dostupných přípravků.

Úvod

Získaná hemofilie A (AHA) má potenciálně vysoké riziko morbidity a mortality. Příčinou AHA je tvorba protilátky (inhibitoru) proti koagulačnímu faktoru VIII (FVIII). Krvácivé epizody u AHA mohou být léčené pomocí koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), rekombinantního faktoru VII (rFVIIa) nebo rekombinantního porcinního faktoru FVIII (rpFVIII). Autoři citované studie hodnotili efektivitu rpFVIII ve vztahu k nákladům na léčbu oproti tradičním aPCC či rFVIIa.

Simulační analýza

V analýze byla využita Markovova simulace pracující s krvácejícími pacienty s AHA a vysokým titrem inhibitoru, kteří jsou léčeni po dobu 6 dnů pomocí aPCC, rFVIIa nebo rpFVIII. Simulovány byly následující situace: a) pokračující krvácení, b) trombóza, c) zástava krvácení, d) úmrtí.

Výsledky

Pokud se vyjme cena iniciální léčby v den 0, pak celková cena následující léčby pomocí rFVIIa je významně vyšší než u aPCC nebo rpFVIII (13 925 vs. 1778 vs. 6057 USD). Průměrný zisk v parametru dnů života v plné kvalitě (QALDs) byl nejnižší u rpFVIII (4,89) oproti rFVIIa (4,9) a aPCC (4,91). Celkově analýza ukázala nejlepší nákladovou efektivitu v léčbě krvácení u pacientů s vysokým titrem inhibitoru u aPCC v porovnání s dvěma dalšími terapeutickými možnostmi.

Závěr

V závislosti na tomto ekonomickém modelu u pacientů s AHA a vysokým titrem inhibitoru je při krvácení nejlepší léčebnou alternativou z pohledu nákladové efektivity aPCC. Měl by být zvážen u všech pacientů, u nichž není kontraindikovaný.

(eza)

Zdroj:

Kim C. H., Simmons S. C., Wang D. et al. An economic analysis of different treatments for bleeding in patients with acquired haemophilia. Vox Sang 2020 Apr; 115 (3): 192−199, doi: 10.1111/vox.12877.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa