Nákladová efektivita při zástavě krvácení u získané hemofilie A

18. 9. 2020

Farmakoekonomická analýza ukázala příznivou nákladovou efektivitu aktivovaného protrombinového komplexu v indikaci zástavy krvácení u pacientů se získanou hemofilií A.

Úvod

Získaná hemofilie A (AHA) je autoimunitní onemocnění charakterizované výskytem autoprotilátek proti srážecímu faktoru VIII, jež s sebou nese velmi závažnou morbiditu a zvýšenou mortalitu. Jedná se o onemocnění především starší populace. Standardem péče o krvácející pacienty s AHA a vysokým titrem inhibitoru FVIII je podávání látek s bypassovou aktivitou, jako je koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), rekombinatní FVIIa, popřípadě porcinní FVIII.

Metodika analýzy

Jednotlivé modality terapie mají různé výhody a omezení. Jednou z možností jejich srovnání je analýza nákladové efektivity (CEA). S využitím Markovova modelu pro pacienty s vysokým titrem inhibitoru byly hodnoceny možné změny zdravotního stavu z původního krvácení (pokračující krvácení, trombóza, zástava krvácení či úmrtí). Model pracuje s pravděpodobnostními daty, jež byla extrahována z literatury. Finanční náklady byly vyčísleny dle reálných nákladů pracoviště autorů.

Výsledky

Analýza přinesla následující zjištění:

  • V průběhu 6denního modelového období představoval aPCC nejméně finančně náročnou léčbu, zatímco nejdražší byl rFVIIa (rozdíl 1778 vs. 13 925 USD).
  • Mírně lepší byly výsledky pro aPCC oproti 2 srovnávacím léčivům i v posouzení parametru získání tzv. dnů života v plné kvalitě (QALD – quality-adjusted life days).

Závěr

Autoři svou analýzu uzavírají s tím, že u pacientů s AHA a vysokým titrem inhibitoru, kteří mají krvácivé projevy, je aPCC nejefektivnější možností léčby z pohledu ceny.

(eza)

Zdroj: Najafzadeh P., Kim C., Wang D. et al. A cost-effectiveness model for different treatments of bleeding in patients with acquired hemophilia. American Society for Clinical Pathology, ASCP Annual Meeting, Grapevine, 2019 Nov 7−10. Am J Clin Pathol 2019; suppl. 1: S152.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa