Mutace v genu pro FVIII a inhibitor u mírné hemofilie A

21. 1. 2014

Inhibitor neboli neutralizující protilátka proti faktoru VIII (FVIII) je velmi závažnou komplikací u mírné formy hemofilie A, neboť může vést ke zhoršení krvácivých komplikací. Studie INSIGHT byla zaměřená na výzkum možného spojení mezi typem mutace v genu pro FVIII a výskytem inhibitoru u mírných hemofiliků.

Do studie bylo zahrnuto celkem 1 112 pacientů trpících mírnou formou hemofilie A (hladina faktoru VIII 2–40 IU/dl). Pacienti pocházeli ze 14 klinických center v Evropě a Austrálii. Riziko rozvoje inhibitoru bylo vypočítáno pomocí Kaplanovy-Maierovy analýzy a bylo stanoveno jako incidence v závislosti na časové proměnné dané počtem expozičních dnů (ED) podaného FVIII.

V průběhu 44 800 expozičních dnů (s mediánem ED 24 na pacienta) se inhibitor vyvinul u 59/1 112 pacientů. Kumulativní incidence inhibitoru představovala 5,3 % (95% interval spolehlivosti [CI] 4,0–6,6) a medián ED, po kterém došlo k vývoji inhibitoru, byl 28 (interkvartilní rozmezí 7–90). Riziko inhibitoru při 50 ED bylo 6,7 % (95% CI 4,5–8,9) a při 100 ED až 13,3 % (95% CI 9,6–17,0). Pokud šlo o mutace, 19/214 různých missense mutací genu pro FVIII bylo spojeno s rozvojem inhibitoru.

Autoři článku upozorňují, že zjištění studie zdůrazňuje důležitost genotypizace také u hemofiliků A trpících mírnou formou onemocnění, protože výsledky mohou být velmi dobře použitelné v klinické praxi k identifikaci pacientů s vysokým rizikem rozvoje inhibitoru. Incidence inhibitoru u určitých mutací spojených s mírnou hemofilií A se blíží incidenci inhibitoru u pacientů s těžkou formou hemofilie.

(eza)

Zdroj: Eckhardt C. L. et al. Factor VIII gene (F8) mutation and risk of inhibitor development in nonsevere hemophilia A. Blood 2013 Sep 12; 122 (11): 1954Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa