Mezinárodní doporučení k očkování proti COVID-19 u osob s krvácivými poruchami

8. 2. 2021

Na konci prosince 2020 byly na webu Světové hemofilické federace (WFH) zveřejněny mezinárodní guidelines k očkování proti COVID-10 u osob s krvácivými chorobami. Přinášíme základní souhrn 13 bodů tohoto konsenzu. V původním anglickém znění jsou dostupné na webovém odkazu citovaném na konci článku.

Světová hemofilická federace (WFH), Evropská asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD), Evropské konsorcium pro hemofilii (EHC) a Národní nadace pro hemofilii USA (NHF) doporučují centrům pro léčbu hemofilie ve spolupráci s pacientskými organizacemi informovat pacienty s krvácivými chorobami o očkování proti COVID-19. Měli by být především poučeni o následujících bodech:

  • Osoby s krvácivými chorobami nemají zvýšené riziko nákazy ani těžšího průběhu COVID-19, a proto nejsou prioritní skupinou pro očkování.
  • Vakcína se aplikuje i.m. Je vhodné použít nejmenší možnou jehlu (u některých vakcín nelze velikost jehly zvolit). Po podání je na místo vpichu třeba aplikovat po dobu 10 minut tlak jako prevenci krvácení a otoku a 2–4 hodiny místo pozorovat, zda se netvoří modřina. Nepříjemný pocit v paži 1–2 dny po aplikaci nevadí, pokud se nezhoršuje nebo není doprovázen otokem. Nežádoucí účinky (např. hematom, alergická reakce) je třeba hlásit.
  • V případě alergické reakce (horečka, horkost, zrudnutí, svědivá kožní vyrážka, dušnost, otok obličeje nebo jazyka) se má očkovaný ihned dostavit na nejbližší pohotovost. Pacienti se známou alergií na srážecí faktory s polyethylenglykolem (PEG) mají výběr vakcíny konzultovat s lékařem, protože některé vakcíny obsahují PEG.
  • Před očkováním je třeba zajistit dostupnost hemostatické léčby. U osob se středně těžkou/těžkou hemofilií je doporučeno vakcínu podat po aplikaci FVIII či FIX (není potřeba u osob s hladinou FVIII/FIX ≥ 10 %). U pacientů léčených emicizumabem není podání FVIII nutné.
  • Pacienti s von Willebrandovou chorobou (vWD) typu 1 a 2 mají po konzultaci s centrem užívat léčbu podle hladiny aktivity VWF (VWF:RiCo), pacienti s vWD typu 3 mají před očkováním dostat injekci von Willebrandova faktoru.
  • Očkováni mají být všichni pacienti se vzácnými krvácivými poruchami. Při léčbě antikoagulancii je třeba 72 hodin před podáním vakcíny stanovit INR a očkovat pouze při stabilním výsledku v terapeutickém rozmezí.
  • Očkování nemá kontraindikace související s komplikacemi hemofilie ani jiných krvácivých chorob nebo jejich léčby. Očkují se i osoby s hepatitidou C či infekcí HIV. Relativními kontraindikacemi mohou být těhotenství a kojení.
  • Výrobce vakcíny Pfizer/BioNTech upozorňuje na zvláštní doporučení u osob se závažnou alergickou/anafylaktickou reakcí v anamnéze.
  • Pacienti zařazení do klinické studie mají o očkování informovat investigátora.

Informace mohou být dále aktualizovány na webových stránkách jednotlivých společností.

(zza)

Zdroj: COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders. World Federation of Hemophilia, 2020 Dec 22. Dostupné na https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disordersŠtítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa