Konsenzus expertů k využití farmakokinetiky v léčbě hemofilie

29. 10. 2019

Mezinárodní skupina expertů vedených dr. Alfonsem Ioriem z McMasterovy univerzity v kanadském Hamiltonu se zaměřila na využití farmakokinetiky u pacientů s hemofilií a na základě provedeného průzkumu vydala doporučení týkající se této problematiky.

„Jedna velikost“ již nevyhovuje všem

Řada klinických rozhodnutí v léčbě hemofilie je v dnešní době založena na využití parametrů získaných vyšetřením farmakokinetického profilu. Přístup typu „jedna velikost vyhovuje všem“ , kdy je dávkování léčby kalkulované dle hmotnosti pacienta, se tak zdá být v dnešní době překonaný.

Měření poinfuzních hladin aktivity faktorů v plazmě je užitečné ke stanovení zejména:

  • Tzv. trough hladin (tj. nejnižších hladin před podáním další infuze), jež jsou potřebné pro nastavení profylaktické terapie.
  • Tzv. peak hladin (tj. nejvyšších hladin dosažených po podání faktorů) – společně s trough hladinami jsou velmi důležité například pro vedení operačních výkonů.
  • Recovery a poločasu, jež pomáhají vedení imunotoleranční léčby.

Tradiční vs. populační modely

Individuální farmakokinetický profil lze stanovit využitím tradiční metody založené na řadě odběrů krve a na vymývacím období. Novější metody pak umožňují využít predikce farmakokinetiky vycházející z limitovaného počtu vzorků, bez vymývacího intervalu. Tyto tzv. populační metody integrují informace získané z populace hemofiliků s individuálními farmakokinetickými informacemi. Jejich cílem je poskytnout pohodlnou a dosažitelnou pomůcku pro individualizovanou léčbu. Mobilní aplikace pak nabízejí jejich využití také pro pacienty.

Z klinického hlediska jsou nejužitečnějšími parametry:

  • stanovení křivky aktivity faktoru v čase
  • čas do dosažení určité hladiny faktoru
  • související parametry typu poločas či plocha pod křivkou

Závěr

Neustále přibývající data, jež mají výzkumníci i kliničtí lékaři k dispozici, ukazují, že využití klasické farmakokinetiky, ale zejména populačního modelu je v léčbě hemofilie na vzestupu a umožňuje skutečně šít léčbu na míru potřebám pacientů.

(eza)

Zdroj: Iorio A., Edginton A. N., Blanchette V., Blatný J. et al. Performing and interpreting individual pharmacokinetic profiles in patients with Hemophilia A or B: rationale and general considerations. Res Pract Thromb Haemost 2018; 2: 535–548, doi: 10.1002/rth2.12106.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa