Je během porodu u žen s deficitem FVII potřebná profylaxe?

21. 1. 2014

Deficit faktoru VII (FVII) je vzácné vrozené krvácivé onemocnění. Je pro ně typické, že míra aktivity FVII a krvácivé tendence zcela nekorelují. Pro ženy s deficitem FVII mohou těhotenství a porod představovat zátěž. Nicméně dostupná literatura nepřináší jasná data, zda je terapie s rekombinantním faktorem VIIa (rFVIIa) před porodem nezbytná.

Nedávno byly publikovány výsledky studie, která byla zaměřena na péči o pacientky s deficitem FVII a na výskyt krvácivých či trombotických komplikací v těhotenství. Bylo provedeno systematické přezkoumání dostupné literatury na toto téma. Klíčovými slovy pro hledání v databázích (PubMed, MEDLINE, CINAHL, Academic Search Premier, Cochrane Library, Web of Science a Scopus) byly „FVII deficit“ a „těhotenství“ nebo „operace“.

Bylo nalezeno 34 článků, 4 abstrakta a 3 kazuistiky. Tato literatura pokrývala rozmezí let 1953–2011. Celkově se literatura týkala 62 žen s deficitem FVII, u kterých bylo zaznamenáno 94 živě narozených dětí. Medián aktivity FVII byl 5,5 %, hemostatická profylaxe byla použita u 32 % těhotenství. 40 přirozených porodů a 16 císařských řezů bylo dokončeno bez jakékoliv profylaxe. U žen podstupujících císařský řez byla míra podání profylaxe 2,9krát vyšší. Poporodní krvácení se objevilo u 10 % žen, které dostávaly profylaktickou léčbu, a u 13 % žen bez profylaxe. Hladina FVII se mezi ženami, které dostaly a nedostaly profylaxi, významněji nelišila.

Dle tohoto dle autorů jediného systematického přezkoumání literatury týkající se těhotenství a porodu u žen s deficitem FVII neexistuje rozdíl ve výskytu poporodního krvácení u žen s profylaktickou terapií pokrývající toto citlivé období či bez ní. NA základě tohoto faktu doporučují, aby rFVIIa byl dostupný pro eventuální zajištění krvácení či chirurgické intervence, nicméně není nezbytné jeho profylaktické podávání.

(eza)

Zdroj: Baumann Kreuziger L. M., Morton C. T., Reding M. T. Is prophylaxis required for delivery in women with factor VII deficiency? Haemophilia. 2013 Nov; 19 (6): 827–32; doi: 10.1111/hae.12167Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa