Jaký je vliv obezity na krvácení u hemofiliků?

12. 7. 2013

Prevalence obezity v populaci hemofiliků stoupá. Autoři z holandského Utrechtu studovali vliv obezity na krvácivost – konkrétně na frekvenci krvácení a na spotřebu koagulačních faktorů.

Dále se zaměřili na to, zda se protrombotické změny, které jsou pozorovány u obézních lidí, liší mezi hemofiliky a kontrolami.

V jedné části studie byl srovnán počet krvácení a spotřeba koagulačních faktorů u obézních hemofiliků A (n = 51) a u hemofiliků, kteří kritéria obezity nesplňovali (n = 49). Dále byly vyhodnoceny známky hemostázy a fibrinolýzy u hemofiliků a u kontrol netrpících hemofilií srovnatelných pohlavím, věkem i body mass indexem (n = 91).

Obézní pacienti trpící těžkou formou hemofilie spotřebovali 1,4krát více koagulačních faktorů na pacienta a měsíc než ti neobézní (p = 0,036). Při přizpůsobení na váhu se nicméně tento rozdíl nepotvrdil. Pokud šlo o markery hemostázy, pak koncentrace von Willebrandova faktoru, aktivita faktoru VIII a endogenní potenciál trombinu byly vyšší u obézních pacientů ve srovnání s neobézními. Obezita ale neměla vliv na hodnoty těchto markerů ve skupině hemofiliků. Hladiny inhibitoru aktivátoru plazminogenu typu 1 byly vyšší u obézních hemofiliků, ale při srovnání hemofiliků a kontrol se tyto hladiny nelišily. Hodnoty plazmin-α2-antiplazmin komplexu (PAP) se zdály být nižší u obézních subjektů, a to jak ve skupině hemofiliků, tak i kontrol. U hemofiliků však byly obecně hladiny PAP vyšší než u kontrol.

Dle této studie tedy obezita u hemofiliků neovlivňuje frekvenci krvácení, ale zvyšuje spotřebu koagulačních faktorů. Navíc sledování markerů krevního srážení a fibrinolýzy ukazují na fakt, že obezita u hemofiliků je spojena se zmírněnou hyperfibrinolýzou. Autoři také konstatují, že studie zaměřené na obézní hemofiliky by mohly odpovědět na to, zda má být dávkování koagulačních faktorů kalkulováno dle váhy, či zda by vzhledem ke zmírněné hyperfibrinolýze v této skupině pacientů stačily k prevenci a léčbě krvácení dávky nižší.

(eza)

Zdroj: Tuinenburg A. et al. Obesity in haemophilia patients: effect on bleeding frequency, clotting factor concentrate usage, and haemostatic and fibrinolytic parameters. Haemophilia – publikováno online 10. května 2013; doi: 10.1111/hae.12182Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa