Jak zlepšit dodržování léčebného režimu u pacientů s hemofilií?

22. 2. 2013

Klíčovým faktorem pro úspěšnou kontrolu krvácení u těžké hemofilie je dlouhodobá adherence (spolupráce, dodržování domluveného režimu) při podávání profylaktické substituce.

Klíčovým faktorem pro úspěšnou kontrolu krvácení u těžké hemofilie je dlouhodobá adherence (spolupráce, dodržování domluveného režimu) při podávání profylaktické substituce. Tohoto faktu si byli vědomi i holandští autoři, kteří provedli systematické srovnání literatury, která se adherencí k profylaktické terapii u hemofiliků zabývá.

Autoři kriticky porovnali pět článků, které splňovaly mimo jiné kritéria pro kohortní studie. Nicméně pro dané téma byly kriticky vybrány pouze 2 články s nejlepší evidencí. Oba články zahrnovaly celkem 245 jedinců trpících hemofilií, a to ve všech věkových kategoriích. Data byla získána pomocí dotazníků a rozhovorů.

Ukázalo se, že motivujícími proměnnými pro vysokou spolupráci při podávání profylaktické terapie byla zkušenost se symptomy krvácení (bolest, porucha hybnosti), důvěra v nezbytnost léčby a nakonec také velmi dobrý vztah s ošetřujícím personálem v ambulancích. Naopak bariérami pro dobrou spolupráci při aplikaci léčby byly občasné či žádné symptomy nemoci a narůstající věk.

Tato informace je důležitá proto, že může být jedním z prvních kroků k vytvoření strategií, které zlepší spolupráci jednotlivých hemofiliků. Nejdůležitějšími proměnnými, na které je potřeba se při edukaci pacientů a intervencích zaměřit, jsou věk, přítomnost symptomů onemocnění a vztah s ošetřujícím personálem.

(eza)

Zdroj: Schjirvers L. H. et al. Barriers and motivators of adherence to prophylactic treatment in haemophilia: a systematic review. Haemophilia – publikováno online dne 2. 1. 2013; doi: 10.1111/hae.12079Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa