Jak přistupovat k akutnímu kloubnímu krvácení u pacientů s hemofilií

1. 1. 2012

Akutní krvácení do kloubu (hemartros) je jedním z nejčastějších typů krvácení u jedinců s hemofilií. Pozdní či nesprávná terapie tohoto krvácení může vést k postupným kloubním změnám, které ústí v bolestivou a invalidizující artropatii.

Akutní krvácení do kloubu (hemartros) je jedním z nejčastějších typů krvácení u jedinců s hemofilií. Pozdní či nesprávná terapie tohoto krvácení může vést k postupným kloubním změnám, které ústí v bolestivou a invalidizující artropatii. Základem prevence postižení kloubů je tedy časná terapie krvácení, která kombinuje substituci koagulačního faktoru, klid, ledování, eventuálně rehabilitaci a v určitých situacích může zahrnovat i aspiraci. Nicméně podle odborníků z European Hemophilia Therapy Standardisation Board (EHTSB) stále chybí údaje týkající se optimálního přístupu k akutnímu kloubnímu krvácení, zejména s ohledem na substituční terapii a další metody.

V předkládané práci byla provedena analýza literatury a dotazníkovým způsobem přehledová studie o přístupu ke kloubnímu krvácení ve 26 evropských hemofilických centrech v 15 zemích. Ukázalo se, že přístup je v rámci evropských zemí různorodý. Práce se zároveň snaží dát jistá doporučení v této oblasti.

Současná doporučení zahrnují časnou substituční terapii chybějícího koagulačního faktoru v dávce 25–40 IU/kg a v případě ne zcela ideální odpovědi ještě další dávku za 12–24 hodin. Nezbytný je taktéž klid postiženého kloubu po dobu 2–3 dnů a vyhnutí se významnější zátěži po dobu 5 dnů. V případě kotníku či lokte jsou vhodné krátkodobě ortézy, v případě kolene bandáž, u ramene závěs končetiny. Pokud jde o aspiraci hemartros, jsou i aktuální doporučení opatrná a ne zcela jednoznačná – v případě masivního krvácení a významné bolestivosti je možno aspiraci za předpokladu dobré substituce koagulačním faktorem provést. Toto může vést k významné úlevě od bolesti. U krvácení, která i za předpokladu dobré substituce neustávala či opakovaně recidivovala, byla provedena v malých studiích selektivní embolizace s poměrně dobrým účinkem. Toto ale doporučují autoři jen ve vybraných situacích a ve zkušených centrech.

Pokud jde o užití zobrazovacích metod v diagnostice akutního krvácení, nebylo hodnoceno jako přínosné (s výjimkou předpokládaného traumatu či infekce či při možném krvácení do kyčle). Pro kontrolu bolesti je doporučován paracetamol či krátkodobě spíše selektivní nesteroidní antirevmatika (COX2 inhibitory).

K vytvoření jednoznačných doporučení nicméně budou nezbytné ještě další studie, zejména pokud jde o další metody vedle substituce chybějícího koagulačního faktoru.

(eza)

Zdroj: Hermans C, et al. Management of acute haemarthrosis in haemophilia A without inhibitors: literature review, European survey and recommendations. Haemophilia 2011;17:383-392. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2010.02449.xŠtítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa