Intrakraniální krvácení u pacientů s hemofilií – italská zkušenost

6. 2. 2012

Intrakraniální krvácení (ICH) je jedním z nejzávažnějších a život ohrožujících krvácení u pacientů s hemofilií. Je významnou příčinou mortality pacientů, ale také dlouhodobých následků.

Skupina specializovaných lékařů sdružených v Asociaci italských hemofilických center provedla retrospektivní studii, která probíhala v letech 1987–2008. Zaměřila se na ICH u hemofiliků s cílem stanovit:

  • incidenci, lokalizaci krvácení, dlouhodobé následky krvácení a mortalitu,
  • rizikové faktory pro ICH,
  • léčbu užitou v akutní fázi ICH a opatření pro prevenci rekurence krvácení.

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 112 epizod intrakraniálního krvácení u celkem 88 pacientů (78 s hemofilií A, 10 s hemofilií B). U 24 pacientů došlo k rekurenci krvácení.

Kumulativní riziko ICH ve sledované populaci v průběhu celého období bylo 26,7 na 1000 pacientů a anualizované riziko ICH pak bylo 2,5 na 1000 pacientů. Riziko ICH bylo vyšší u nejmladších dětí (24,4 na 1 000 pacientů v prvním roce života a 14,9 na 1000 pacientů ve druhém roce života) a poté opět postupně narůstalo po 40. roce života. Další analýzy (univariantní, bivariantní dle věku a multivariantní) se zaměřily na vliv různých charakteristik pacientů na výskyt ICH. Ukázaly, že nejsilnější vazba je mezi ICH a vážností hemofilie [těžká oproti lehké formě s hazard ratio (HR) 3,96] a dále mezi ICH a přítomností inhibitoru (inhibitor oproti nepřítomnosti inhibitoru s HR 2,52). Souvislost byla také pozorována s infekcí virem hepatitidy C (HCV – HR 1,83). Publikovaná práce se zabývá i léčbou ICH dle zkušeností autorů.

(eza)

Zdroj: Zanon E. et al. Intracranial haemorrhage in the Italian population of haemophilia patients with and without inhibitors. Haemophilia 2012 Jan; 18 (1): 39–45; doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02611.x.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa