Intenzivní fyzická aktivita a riziko krvácení u hemofiliků

12. 11. 2012

Soudí se, že intenzivní fyzická aktivita zvyšuje riziko krvácení u dětí s hemofilií. Velikost rizika není nicméně jasně definována. V Austrálii byla provedena studie, která se touto problematikou v případové studii zabývala.

Soudí se, že intenzivní fyzická aktivita zvyšuje riziko krvácení u dětí s hemofilií. Velikost rizika není nicméně jasně definována. V Austrálii byla provedena studie, která se touto problematikou v případové studii zabývala. Šlo o zkříženou prospektivně vedenou studii, která byla provedena v letech 2008–2010. Celkem se jí zúčastnilo 104 dětí a adolescentů (věk 4–18 let) se středně těžkou či těžkou hemofilií A nebo B. Chlapci byli sledovaní po dobu 1 roku. Při každém krvácení byli pacienti a rodiče dotazováni, jaká fyzická aktivita krvácení bezprostředně (v průběhu 8 hodin před krvácením) předcházela. Fyzická aktivita byla kategorizována podle očekávané frekvence a intenzity nárazu.

Účastníci studie byli sledováni celkem 4 389 osobotýdnů. Během této doby se objevilo 436 krvácení. Aktivity v kategorii 2 (např. basketbal) představovaly přechodné zvýšení rizika krvácení ve srovnání s inaktivitou či aktivitami v kategorii 1 (např. plavání). Aktivity zařazené do kategorie 3 (např. wrestling) představovaly ještě větší tranzientní zvýšení rizika krvácení. Nicméně k vyjádření navýšení absolutního rizika krvácení je možno užít kalkulaci – u dítěte, které krvácí pětkrát ročně a je průměrně dvakrát týdně vystaveno fyzickým aktivitám kategorie 2 a jednou týdně aktivitám kategorie 3, je pouze jedno z těchto pěti krvácení spojeno s expozicí fyzické aktivitě. A dále platí, že pro každé navýšení hladiny koagulačního faktoru o 1 % byla incidence krvácení snížena o 2 %.

Autoři tedy vyvozují, že u dětí a adolescentů s hemofilií je intenzivní fyzická aktivita spojena s nepříliš velkým relativním navýšením rizika krvácení. Protože takto navýšené relativní riziko trvá přechodně, absolutní navýšení rizika krvácení spojené s fyzickou aktivitou je pravděpodobně malé.

(eza)

Zdroj: Broderick C. M. Et al. Association between physical activity and risk of bleeding in children with hemophilia. JAMA 2012 Oct 10; 308 (14): 1452–9; doi: 10.1001/jama.2012.12727.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa