Inhibitory a hemofilie – kde jsme dnes?

17. 7. 2015

V léčbě pacientů s hemofilií A a B se v průběhu posledních 2 dekád dosáhlo velmi významných pokroků. Nicméně i přes všechny tyto pokroky zůstává stále velkým problémem tvorba protilátek, tzv. inhibitorů, které působí proti podanému srážlivému faktoru.

V léčbě pacientů s hemofilií A a B se v průběhu posledních 2 dekád dosáhlo velmi významných pokroků. Nicméně i přes všechny tyto pokroky zůstává stále velkým problémem tvorba protilátek, tzv. inhibitorů, které působí proti podanému srážlivému faktoru.

V případě výskytu inhibitoru v řadě případů není možno dále efektivně podávat koncentrát chybějícího faktoru. Pro zvládnutí krvácivých epizod jsou k dispozici tzv. obcházející – bypassové – přípravky, které dokážou zastavit krvácení i bez podání daného chybějícího faktoru. Efektivní bypassové přípravky představují koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC) a rekombinantní faktor VII (rFVII). Oba přípravky mají srovnatelný účinek, nicméně jednotliví jedinci mohou lépe reagovat na jeden z těchto přípravků a tento přípravek se pak může jevit účinnějším.

Nedávno publikované studie prokázaly, že profylaktické podávání bypassových přípravků může snížit množství krvácivých epizod u hemofiliků s inhibitorem o 50–80 %. Profylaktické podávání těchto přípravků je významným prostředkem ke snížení morbitidy pacientů v období, než se zahájí tzv. imunotoleranční terapie, jejímž cílem je inhibitor eradikovat. Své místo může mít u indikovaných jedinců i v průběhu imunotoleranční terapie. Hlavními bariérami profylaxe s aPCC či rFVII je zejména cena.

Není pochyb o tom, že přítomnost inhibitoru představuje velký zdravotní problém jak pro dané jedince, tak také znamená velkou zátěž pro zdravotní systém. Dnešní doporučení jasně podporují snahu o eradikaci inhibitoru u co nejvíce pacientů. Imunotoleranční léčba je efektivní, a to zejména u pacientů s těžkou formou hemofilie A a tzv. příznivým profilem rizikových faktorů spojených s inhibitorem. Tato léčba nabízí trvalý návrat k normální odpovědi na podávaný koncentrát FVIII u zhruba 60 % pacientů. Zejména skupina nemocných, u kterých imunotoleranční léčba selže, či nemocní s hemofilií B a inhibitorem představují maximální výzvu pro pátrání po nových terapeutických přístupech.

(eza)

Zdroj: Kempton C. L. et al. Toward optimal therapy for inhibitors in hemophilia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2014 Dec 5; 2014 (1): 364–71. doi: 10.1182/asheducation-2014.1.364Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa