Infekce po totální artroplastice kolene u pacientů s hemofilií

7. 10. 2012

Na základě analýzy publikované literatury popsal španělský ortoped rizikové faktory, které zvyšují riziko infekce po totální artroplastice kolene (TKA) u pacientů s hemofilí, a navrhl opatření, která by toto riziko měla snížit.

Výskyt infekce v místě chirurgického výkonu po TKA se u obecné populace pohybuje kolem 1 %, zatímco u hemofiliků dosahuje až 8 %. Nejčastějším vyvolavatelem je meticillinrezistentní Staphylococcus aureus (MRSA). Profesor E. Rodriguez-Merchan se pokusil odpovědět na otázku, proč tomu tak je, a zjistit, jaká jsou možná preventivní opatření. Po průzkumu databází PubMed a Cochrane Library vybral nejvýznamnější články věnované prevenci infekce u osob s hemofilií, kteří podstoupili TKA.

Došel k závěru, že kromě rizikových faktorů pro vznik infekce po TKA u obecné populace (imunosuprese a prodělaná infekce kolenního kloubu) je u hemofiliků třeba posoudit další tři rizikové faktory, a to nedostatečnou hemostázu, pozitivitu HIV a přítomnost centrálního žilního katétru.

U všech pacientů po TKA je třeba dodržovat postupy prevence infekce v místě chirurgického výkonu, jako je dekontaminace MRSA v nosní dutině, předoperační profylaxe antibiotiky a laminární proudění vzduchu na operačním sále. Podle prof. E. Rodriguez-Merchana je u pacientů s hemofilií třeba navíc zajistit dostatečnou hladinu srážecích faktorů po dobu 2–3 týdnů. V případě centrálního žilního katétru je nezbytné přísné dodržování aseptických metod při manipulaci s katétrem a edukace a pravidelné přehodnocování dodržování těchto zásad u příslušných zdravotníků. U HIV pozitivních pacientů s hemofilií, kteří mají podstoupit TKA, je třeba pečlivě posoudit rizika a přínos plánované operace. Pokud počet CD4 lymfocytů nedosahuje 200/μl, je nutná včasná agresivní léčba suspektní infekce.

(zza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Preventing surgical site infection in haemophilia patients undergoing total knee arthroplasty. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012 Sep; 23 (6): 477–81.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa