Individualizovaná péče o hemofiliky s úspěchem využívá farmakokinetických nástrojů

28. 10. 2019

Vývoj v posledních několika letech přinesl větší zaměření na individuální potřeby hemofiliků a tzv. šití terapie na míru, kdy jsou s úspěchem aplikovány nástroje umožňující pochopení farmakokinetiky používaných léčiv.

V uplynulých desetiletích došlo k významnému vývoji v péči o nemocné s hemofilií. V současnosti je pro pacienty s nejtěžší formou onemocnění považována za standard péče profylaktická léčba. Primárním cílem preventivní léčby je prevence krvácení, zejména do důležitých orgánů a do kloubů. Opakované krvácení do kloubů vede k nevyhnutelnému postižení kloubů, tzv. hemofilické artropatii.

Ideální profylaxe v řadě případů stále nedosaženo

I přes zavedení profylaxe do péče o hemofiliky v rozvinutých zemích nadále zůstává k dořešení řada otázek týkajících se komfortu a také efektivity tohoto přístupu. Jedná se zejména o vhodnou velikost jednotlivé dávky, frekvenci dávek, variabilitu v krvácivosti mezi jednotlivými nemocnými s podobnou tíží onemocnění a dalšími parametry (množství zbytkového FVIII, věk, celkový stav kloubů, životní styl, denní aktivity) a v neposlední řadě jde i o compliance pacienta s předepsaným schématem léčby. Navíc se farmakokinetické parametry při stejném dávkování taktéž významně liší při srovnáních mezi jednotlivými pacienty.

Využití farmakokinetiky

V posledních letech se pozornost více zaměřila na dostupnost farmakokinetického vyšetření u jednotlivých pacientů. Získání představy o farmakokinetickém profilu léku u daného jednotlivce (tzv. individuální farmakokinetická studie) je velmi důležité. Data jasně ukazují, že znalost farmakokinetického profilu týkajícího se daného léku významně přispívá k výběru vhodného léčivého přípravku a „šití léčby na míru“ potřebám daného pacienta. Lékaři zabývající se terapií hemofiliků by měli parametry farmakokinetiky využívat ve svém rozhodování o ideální léčbě – zejména v době, kdy tzv. metodika limitovaného počtu odběrů umožňuje sestavit farmakokinetickou křivku na základě jen několika vzorků krve.

Aplikace MyPKFiT

V současnosti jsou již pro pacienty dostupné nástroje, které velmi dobře demonstrují, jak se daný lék v jejich těle chová. Příkladem je aplikace MyPKFiT, kterou mohou používat jak zdravotníci, tak také pacienti ve formě mobilní aplikace.

(eza)

Zdroje:

  1. Dargaud Y., Delavenne X., Hart D. P. et al. Individualized PK-based prophylaxis in severe haemophilia. Haemophilia 2018; 24 (Suppl. 2): 3−17, doi: 10.1111/hae.13397.
  2. Morfini M, Benson G, Jiménez-Yuste V, Ljung R, Mannucci PM, Pasta G, Remor E, Zupančić Šalek S. Tailoring care to haemophilia patients' needs: which specialty and when? Blood Transfus 2015; 13 (4): 644–650, doi: 10.2450/2015.0302-14.
  3. Blatný J., Zapletal O., Köhlerová S. a kol. Farmakokinetika jako nástroj k optimalizaci léčby osob s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes 2014; 20 (4): 103–106.


Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa