Hypertenze a hemofilie – prevalence a rizikové faktory

1. 6. 2013

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem intrakraniálního krvácení. Intrakraniální krvácení pak má u hemofiliků velmi nepříznivou prognózu.

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem intrakraniálního krvácení. Intrakraniální krvácení pak má u hemofiliků velmi nepříznivou prognózu. Lékaři z Kalifornské univerzity se zaměřili na otázku, jaká je prevalence hypertenze u pacientů s hemofilií ve srovnání s běžnou populací a jak jsou tito muži léčení.

Ve své srovnávací studii autoři hodnotili retrospektivně celkem 458 hemofiliků ve věku nad 18 let ze tří geograficky odlišných kohort v USA. Vedle stanovených otázek se dále zaměřili i na rizikové faktory hypertenze. Výsledky porovnali s těmi, které byly získány v rámci národní studie zaměřené na zdraví a výživu (National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES).

Prevalence hypertenze byla signifikantně vyšší mezi hemofiliky ve srovnání s populací NHANES (49,1 % oproti 31,7 %). V jednotlivých věkových kategoriích (18–44 let, 45–64 let, 65–74 a ≥ 75 let) pak byly také pozorovatelné rozdíly v prevalenci, konkrétně 31,8 %, 72,6 %, 89,7 %, a 100,0 % u hemofiliků oproti 12,5 %, 41,2 %, 64,1 %, a 71,7 % ve skupině NHANES. Zajímavým zjištěním byl také fakt, že u léčené hypertenze bylo dosaženo dobré kontroly pouze u 27,1 % účastníků ze skupiny s hemofilií oproti 47,7 % v populaci NHANES.

Analýza dále prokázala, že u mužů se středně těžkou či těžkou hemofilií bylo riziko přítomnosti hypertenze vyšší (až 1,5krát) oproti mužům s mírnou formou hemofilie. S hypertenzí byly jako nezávislé rizikové faktory spojeny věk, body mass index, přítomnost diabetu mellitu a dále ledvinné funkce.

Hemofilici tedy mají vyšší riziko přítomnosti hypertenze, které narůstá s věkem. Rizikovým faktorem pro hypertenzi u hemofiliků může být jistě i životní styl, kdy u řady mužů dochází k omezení fyzické aktivity. Ošetřující lékaři by tedy měli tato fakta brát v potaz, pokud jde o doporučení, která těmto mužům dávají, a dále by měli cíleně pátrat po dalších rizikových faktorech, které k rozvoji hypertenze přispívají. V případě přítomnosti hypertenze je pak nezbytné nastavení takové terapie, která vede k dobré kontrole.

(eza)

Zdroj: Von Drygalski A., et al. Prevalence and Risk Faktor spor Hypertension on Hemophilia. Hypertension – publikováno online 29. dubna 2013; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01174Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa