Hemofilie a stárnoucí populace: bariéry compliance k léčbě

30. 12. 2015

Starší pacienti představují obecně rizikovou skupinu z hlediska polypragmazie a zatížení chronickými onemocněními. Pacienti s hemofilií A nebo B se nyní dožívají očekávané délky života mužské populace, což platí zejména pro země s vysokou úrovní zdravotní péče. Optimální péče o stárnoucí populaci s hemofilií je předmětem nedávno publikovaného nástinu studie, která bude během 12 měsíců zkoumat compliance k léčbě.

Choroby provázející pacienty s hemofilií obecně, zejména artropatie, chronická bolest či infekce, se klinicky komplikují s postupujícím věkem kvůli dalším onemocněním: diabetes mellitus, kardiovaskulární choroby nebo rakovina.

Cílů italské observační studie, prováděné Centrem pro hemofilii v Miláně, je více. Vedle zachycení podílu rizikových seniorů s hemofilií A nebo B a chronickým onemocněním je cílem také objasnit, co určuje a ovlivňuje (pozitivně či negativně) compliance k léčbě u pacientů ve věku nad 60 let se středně těžkou až těžkou hemofilií.

Autoři budou sledovat přibližně 80 pacientů s hemofilií A nebo B. Budou hodnotit kvalitu jejich života vztahující se ke zdraví, kognitivní funkce (s ohledem na jejich pokles ve stáří) a sociodemografické údaje (životní situace, rodinný stav, přítomnost pečovatelů). Formou standardizovaných dotazníků budou šetřeny také různé aspekty zvládání nastavené léčby či spokojenost pacienta.

Výsledky prospektivní neintervenční studie budou inovativní v tom, že poukážou na velmi zranitelnou seniorskou pacientskou populaci s hemofilií a vyzdvihnou několik témat a faktorů, které je vhodné zvážit pro psychosociální intervenci u stárnoucích pacientů s hemofilií A nebo B a dalšími současnými komorbiditami.

(thom)

Zdroj: Riva S., Nobili A., Djade C. D. et al. Cognitive and psychological profiles in treatment compliance: a study in an elderly population with hemophilia. Clin Interv Aging 2015; 10: 1141–1146; doi: 10.2147/CIA.S84749. Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa