Hemofilická synovitida lokte – možnosti řešení

23. 10. 2013

Loketní kloub je jednou z nejčastějších lokalizací krvácení u pacientů s hemofilií. Opakované krvácení vede ke komplikacím zahrnujícím i postižení synovie a její hypertrofii.

Loketní kloub je jednou z nejčastějších lokalizací krvácení u pacientů s hemofilií. Opakované krvácení vede ke komplikacím zahrnujícím i postižení synovie a její hypertrofii. Cílem jakékoliv synovektomie má být úleva od bolesti a snížení frekvence dalších krvácivých příhod. Možné přístupy k řešení hemofilické synovitidy lokte shrnuje ve své práci madridský ortoped zabývající se dlouhodobě ortopedickou problematikou spojenou s hemofilií Emérito Carlos Rodríguez-Merchán.

Artroskopická synovektomie (AS) vede k podobné úlevě od bolesti jako otevřená synovektomie (OS), ale je spojená s vyšším rizikem rekurence obtíží. Dle autora je primárním prediktorem výsledku stupeň již existujících degenerativních změn kloubu. Jako nejlepší volbou řešení obtíží spojených s přetrvávající synovitidou se zdá být u hemofiliků radiosynovektomie (RS). Pro loketní kloub je doporučena dávka 30–40 megabecquerelů (MBq) v dětském věku a 56–74 MBq v dospělosti. V případě, že tři po sobě jdoucí radiosynovektomie podané v šestiměsíčních intervalech nevedou k očekávanému výsledku, nastává vhodný čas pro provedení AS nebo OS. I přesto, že podaná dávka radiace je minimální (0,32 mSv u dětí a 0,54 mSv u dospělých) a nebyly popsány neoplastické změny spojené s RS, musí být každý pacient či jeho zákonný zástupce poučen o všech rizicích a je na nich, jak posoudí riziko a přínos této procedury.

Tento zkušený ortoped, pracující řadu let s pacienty trpícími hemofilií, doporučuje podávání RS u dětí starších 12 let. Pro děti mladší 12 let pak doporučuje spíše provedení artroskopické synovektomie. Otevřená synovektomie by měla být prováděna v indikovaných případech u dospělých, zejména v těch případech, kdy je při jedné operaci potřeba současně provést i excizi radiální hlavičky z důvodu významného omezení pronace a supinace.

Řešení komplikací spojených s opakovanými krváceními do loketního kloubu by tedy mělo být vždy prováděno v centru, které má zkušenosti s hemofilickými pacienty a dokáže indikovat co nejšetrnější a nejefektivnější řešení.

(eza)

Zdroj: Rodriquez-Merchan E. C. Haemophilic synovitis of the elbow: Radiosynovectomy, open synovectomy or arthroscopic synovectomy? Thromb Res 2013 Jul; 132 (1): 15–8; doi: 10.1016/j.thromres.2013.05.025Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa