Farmakokinetické vlastnosti produktů FIX a jejich vliv na klinickou praxi

20. 10. 2014

Farmakokinetické vlastnosti faktoru IX získaného z plazmy či rekombinantní cestou se liší. Diskuze o těchto rozdílech a jejich vlivu na klinickou praxi se vedou od začátku užívání rekombinantních produktů. Sven Björkman ze švédského Lundu srovnává ve své práci oba typy produktů FIX z pohledu farmakokinetiky.

Populační farmakokinetický model umožňuje analyzovat data získaná v různých podmínkách. Tento model umožňuje předpovídat hladiny koagulačních faktorů po podání jednorázové dávky či dávek opakovaných. Současně pracuje i se statistickou analýzou rozdílů mezi jednotlivci. Jedná se tedy o složitý matematický model, který ale umožňuje jasně ukázat rozdíly ve farmakokinetice mezi plazmatickými a rekombinantními produkty FIX.

Autor článku demonstruje, že in vivo recovery a poločas vyloučení nejsou dostatečnými veličinami popisujícími efektivní farmakokinetické vlastnosti produktů FIX. Naopak významnou veličinou mohou být rozdíly v distribuci, které umožňují lépe pochopit, co se odehrává v několika hodinách následujících po podání FIX.

Pro klinickou praxi tento model přináší poselství, že kalkulovaná dávka, která by měla zajistit udržení hladin FIX nad 1 % při profylaktickém režimu (podání FIX dvakrát týdně), bude značně vyšší pro rekombinantní FIX než pro FIX připravený z plazmy. Toto také odpovídá dávkování FIX v klinických studiích. Autor se však domnívá, že je nutno provést další komparativní studie týkající se profylaxe s různými typy produktů FIX, aby byl jasně potvrzen vztah mezi dosaženými hladinami FIX a klinickými výstupy.

(eza)

Zdroj: Björkman S. Pharmacokinetics of plasma-derived and recombinant factor IX – implications for prophylaxis and on-demand therapy. HAemophilia 2013 Nov; 19 (6): 808–13; doi: 10.1111/hae.12216Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa