Farmakokinetické srovnání dvou EHL produktů u hemofilie A

8. 2. 2022

Mezi dvěma faktory s prodlouženým poločasem bylo dle loni publikované kanadské studie možné pozorovat určité farmakokinetické rozdíly.

Aplikace WAPPS-HEMO a populační stanovení PK profilu

U nemocných s hemofilií A pomáhá stanovení individuálního farmakokinetického (PK) profilu nastavit optimální profylaktický režim pro podávání koncentrátů koagulačního faktoru VIII. To je již nyní realizováno v mnoha hemofilických centrech a pro analýzu individuálního PK profilu se stal velmi cenným například program WAPPS-HEMO (Web-Accessible Population Pharmacokinetic Service − Hemophilia) založený na bayesovské analýze. Populační metoda umožňuje stanovit PK profil i při vyšetření omezeného počtu vzorků.

Metodika a průběh studie

Autoři citované práce hodnotili pomocí aplikace WAPPS-HEMO několik proměnných získaných z farmakokinetických (PK) studií provedených v jednom centru, a to u 2 přípravků rekombinantního FVIII s prodlouženým poločasem – rFVIIIFc a pegylovaným FVIII (PEG FVIII; Adynovi). Data byla získána u stejných pacientů u obou přípravků, a to z důvodu celonárodního switche těchto produktů.

Studie byla provedena mezi srpnem 2016 a červnem 2017, hodnoceny byly PK proměnné získané od 23 středně těžkých a těžkých hemofiliků před změnou terapie a po ní. Retrospektivně byla analyzována data získaná při léčbě rFVIIIFc a data získaná po nezbytné změně na PEG FVIII.

Výsledky

Byly pozorovány pouze minimální rozdíly v PK mezi rFVIIIFc a PEG FVIII, některé ale přece jen dosáhly statistické významnosti. Jednalo se zejména o in vivo recovery (průměr 2,73 IU/dl na IU/kg vs. 2,41 IU/dl na IU/kg), clearance (průměr 0,163 ml/h vs. 0,194 ml/h) a distribuční objem v ustáleném stavu (průměr 42,5 ml/kg vs. 49,8 ml/kg). Byl zaznamenán i menší, nesignifikantní trend vyšších hodnot u PEG FVIII, a to u terminálního poločasu, plochy pod křivkou a predikovaného času do 5 % a 1 % zbytkového FVIII po infuzi.

Závěr

Populační PK analýza ukázala mírné rozdíly mezi dvěma FVIII s prodlouženým poločasem, přičemž významný rozdíl byl pozorován u parametrů in vivo recovery, clearance a distribučního objemu. Záměna mezi dvěma studovanými přípravky však neměla nepříznivý vliv na péči o pacienty. Současně se potvrdil užitek populačních PK analýz pro běžnou praxi. 

(eza)

Zdroj: Teitel J., Sholzberg M., Iorio A. Extended half-life factor VIII concentrates in adults with hemophilia A: comparative pharmacokinetics in two products. Res Pract Thromb Haemost 2021 Feb 23; 5 (2): 349−355, doi: 10.1002/rth2.12476.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa