Existuje sezónní vliv na krvácení u hemofiliků B?

7. 7. 2014

Předpokládá se, že spontánní krvácení u hemofiliků se objevuje náhodně a bez jasně predikovatelné závislosti na čase či ročním období. Nicméně v literatuře chybí jasné důkazy o tom, zda mohou počasí, teplota či atmosférické podmínky ovlivňovat výskyt krvácivých epizod.

Analýza post hoc pocházející ze Spojených států studovala vliv sezónních vlivů na frekvenci krvácení a bolest u mužů se středně těžkou či těžkou hemofilií B (hladina FIX ≤ 2 %). Jednalo se o otevřenou zkříženou studii, do které bylo zahrnuto 50 pacientů. Tito byli léčeni režimem on-demand 16 týdnů. 47 z těchto mužů bylo dále randomizováno do jednoho ze dvou profylaktických režimů (nonacog alfa 100 IU/kg jednou týdně či 50 IU/kg dvakrát týdně). Tato perioda profylaxe trvala také 16 týdnů. Poté pacienti podstoupili 8týdenní washout periodu, kdy byla léčba podávána jen on-demand. Následně pak dostávali dalších 16 týdnů druhý profylaktický režim.

Primárním cílem studie bylo posouzení anualizované míry krvácení (ABR). Dále byla hodnocena bolest (hrubý popis a medián dle skórovacího systému Brief Pain Inventory) během každé krvácivé epizody, ať již spontánní, či traumatické. Analýza byla prováděna během on-demand terapie.

Pozorované hodnoty ABR v průběhu on-demand period se nijak nelišily v průběhu času. Nebyly tedy nalezeny žádné dočasně působící faktory, které by bylo možné vztáhnout k měnícímu se ročnímu období. Ani při analýze bolesti spojené s kloubním krvácením nebyly pozorovány žádné zřetelné trendy.

Autoři tedy konstatují, že nepozorovali žádné zjevné sezónní kolísání v míře a typu krvácení u pacientů s hemofilií B či v míře bolesti spojené s krvácením.

(eza)

Zdroj: Shafer F., et al. Lack of seasonal variation in bleeding and patient-assessed pain patterns in patients with haemophilia B receiving on-demand therapy. Haemophilia 2014 May, 20 (3): 249–53.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa