Dříve léčení hemofilici a rozvoj inhibitoru: typ koncentrátu jako rizikový faktor?

1. 8. 2018

Systematický přehled dostupných informací o imunogenitě spojené s produkty u pacientů s hemofilií A, kteří již byli dříve léčeni, a metaanalýza dat ukázaly, že některé rekombinantně připravené faktory VIII (FVIII) mohou být spojené se zvýšeným rizikem tvorby inhibitoru.

Cíl studie

Pacienti s těžkou formou hemofilie A, kteří již byli léčeni podáváním koncentrátů FVIII (PTP – previously treated patients), mají sice malé, ale potenciálně stále závažné riziko rozvoje inhibitoru. Autoři předkládané metaanalýzy se zaměřili právě na tuto skupinu nemocných s těžkou či středně těžkou formou hemofilie A.

Do systematického přehledu byly zařazeny longitudinální studie, u kterých byla dostupná data o nově vytvořeném inhibitoru. Nemocní museli mít základní hladinu FVIII < 2 % a délka léčby musela činit minimálně 50 expozičních dní. Byla stanovena poolovaná incidence míry tvorby inhibitoru, a to v závislosti na typu produktu, kterým byl pacient léčen. 

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 41 nezávislých kohort. V průběhu 19 157 pacientoroků byl inhibitor nově popsán u 39 nemocných. Celková míra incidence inhibitoru představovala 2,06/1000 pacientoroků (95% interval spolehlivosti [CI] 1,06–4,01).

Poolovaná míra incidence nově vytvořeného inhibitoru kalkulovaná dle produktů byla následující: pro Advate 0,99/1000 pacientoroků (95% CI 0,37–2,70), pro Kogenate/Helixate 5,86/1000 pacientoroků, 95% CI 0,25–134,92, pro Kogenate FS/Helixate NexGen 1,35/1000 pacientoroků (95% CI 0,66–2,77), pro Refacto 12,05/1000 pacientoroků (95% CI 1,53–94,78), pro Refacto AF 4,64/1000 pacientoroků (95% CI 0,82–26,43).

Závěr a diskuse

Tyto výsledky naznačují, že některé produkty mohou být spojeny se zvýšenou imunogenitou. Nicméně je nutno zdůraznit, že nízká incidence tvorby inhibitoru u dříve léčených pacientů s hemofilií a možné rozdíly v designu zahrnutých studií mohou být příčinou popsaných signifikantních rozdílů v odhadovaných rizicích.

(eza)

Zdroj: Hassan S., Cannavo A., Gouw S. C. et al. Factor VIII products and inhibitor development in previously treated patients with severe or moderately severe hemophilia A: a systematic review. J Thromb Haemost 2018 Jun; 16 (6): 1055−1068, doi: 10.1111/jth.14124.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa