Dlouhotrvající produkty pro terapii hemofilie A

26. 1. 2014

Velmi aktuálním tématem ve vývoji dalších produktů pro substituci u hemofiliků je příprava takových koncentrátů, které budou mít delší poločas a budou podávány méně často. To pak povede ke změně nynějších zavedených terapeutických režimů, zejména profylaxe.

Očekávaná doba přežití se u hemofiliků v posledních padesáti letech významně prodloužila, a to z průměrně 20 let na nynější dobu srovnatelnou s obecnou populací. To je výsledek především významných pokroků ve výrobě a dostupnosti substituční terapie. Profylaktická terapie je vnímána jako léčba volby pro děti a mladé hemofiliky s těžkou formou onemocnění či významným krvácivým fenotypem. Není pochyb o tom, že dostupnost koncentrátů a jejich pravidelné podávání zmírňují krvácení, snižují jeho frekvenci a chrání zejména klouby před komplikacemi, které vznikají následkem krvácení.

K získání produktů, které budou mít delší poločas, je využíváno více metodologických postupů. Asi největší efekty mají metody pegylace, tedy proces, při kterém dochází ke kovalentní vazbě faktoru FVIII (FVIII) na polyetylenglykol (PEG), dále fúze FVIII s monomerním Fc fragmentem imunoglobulinu G1 či s albuminem. Pegylace chrání FVIII před proteolytickou degradací, zatímco cílem fúzních metod je využití alternativních „recyklačních“ cest s cílem snížit clearance FVIII.

Míra clearance pegylovaného FVIII je závislá na velikosti PEG, přičemž platí, že menší molekuly jsou odstraňovány rychleji. Pokud jde o možné nežádoucí příhody spojené s pegylovaným produktem, je udávána možnost vzácnějších hypersenzitivních reakcí. V některých pracích se objevují důkazy o tom, že PEG konjugace může měnit antigenní prezentaci FVIII, což vede ke snížení jeho imunogenicity. Jak může tento fakt ovlivnit rozvoj inhibitorů, je nicméně nejasné a rozhodně budou nutné další studie.

Aktuálně jsou ve vývoji tři různé konjugáty rFVIII + PEG, z nichž jeden dokončil fázi 1 klinické studie a pro dva další běží studie fáze 3. Dané tři produkty se liší v délce molekuly FVIII a také ve velikosti PEG částic.

Tato cesta v terapii hemofilie, která se v blízké budoucnosti nabízí, může poskytnout lepší kontrolu krvácení či ochranu před ním a současně sníží frekvenci intravenózní aplikace. Tyto produkty mohou ještě více pomoci v individuálním terapeutickém přístupu, který se ukazuje být velmi smysluplný.

(eza)

Zdroj: Sharipo A. D. Long-lasting recombinant factor VIII proteins for hemophilia A. Hematology - ASH Education Book 2013: 37–43; doi: 10.1182/asheducation-2013.1.37Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa