Dlouhodobé sledování vývoje infekce HCV u pacientů s krvácivými vrozenými onemocněními

9. 10. 2013

Chronická hepatitida C (CHC) se stala významnou komplikací u pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními, kteří byli v minulém století léčeni koagulačními plazmatickými faktory či krevními deriváty, při jejichž výrobě nebyly užity dnes známé a účinné purifikační metody.

Chronická hepatitida C (CHC) se stala významnou komplikací u pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními, kteří byli v minulém století léčeni koagulačními plazmatickými faktory či krevními deriváty, při jejichž výrobě nebyly užity dnes známé a účinné purifikační metody. Pacienti s krvácivými chorobami, zejména hemofilií A a B, infikovaní virem HCV jsou tak velmi zajímavou skupinou, u které lze v dlouhodobém průběhu sledovat vývoj onemocnění.

Skupina autorů studie publikované v Journal of Hepatology analyzovala dlouhodobé komplikace spojené s CHC u pacientů s krvácivými onemocněními z Holandska a Spojeného království. Celkem měli k dispozici retrospektivní data o 863 pacientech s vrozenými krvácivými onemocněními a infekcí HCV.

Medián sledování od diagnostikování HCV infekce byl 31 let, 30 % pacientů bylo sledováno déle než 35 let. U 19 % pacientů došlo ke spontánnímu vymizení viru, u 81 % se rozvinulo CHC. Ze 700 pacientů s CHC došlo k rozvoji konečného stadia postižení jater (ESLD) u 13 % jedinců. Hepatocelulární karcinom byl diagnostikován u 3 % pacientů s CHC, až 41 % se objevilo v posledních 6 letech sledování. Za rizikové proměnné ve vývoji ELSD autoři udali věk v době nákazy (hazard ratio – HR – narůstající o 1,09 za každý rok), HIV-koinfekci (HR 10,85), anamnézu významnější konzumace alkoholu (HR 4,34) a úspěšnou antivirovou léčbu (HR 0,14). Studie dále ukázala, že i z dosud žijících pacientů téměř polovina nepodstoupila optimální antivirovou léčbu.

Retrospektivně získaná data ukazují, že HCV infekce je v populaci hemofiliků velmi významnou komplikací. Po 30 letech trvání CHC došlo k rozvoji konečného stadia postižení jater u nezanedbatelného podílu pacientů. 

(eza)

Zdroj: Putte D. E., et al. Long-term follow-up of hepatitis C infection in a large cohort of patients with inherited bleeding disorders. J Hepatol – publikováno online 23. srpna 2013; doi: 10.1016/j.jhep.2013.08.010Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa