Dávkování FVIII u obézních pacientů – farmakokinetická data podporují dávkování založené na ideální tělesné váze

11. 8. 2014

Standardní dávkování substituční terapie koncentráty FVIII u hemofiliků A je založené na postulátu, že 1 jednotka/kg zvýší hladinu FVIII o 2 %, tedy k dosažení 100 % hladiny FVIII je potřeba podat 50 IU/kg. Tento dobře zavedený výpočet ale neplatí u obézních osob (s body mass indexem ≥ 30), které by mohly být „předávkované“, pokud by terapie byla založena na jejich vysoké váze.

Standardní dávkování substituční terapie koncentráty FVIII u hemofiliků A je založené na postulátu, že 1 jednotka/kg zvýší hladinu FVIII o 2 %, tedy k dosažení 100 % hladiny FVIII je potřeba podat 50 IU/kg. Tento dobře zavedený výpočet ale neplatí u obézních osob (s body mass indexem ≥ 30), které by mohly být „předávkované“, pokud by terapie byla založena na jejich vysoké váze. Pro takovéto pacienty jsou nezbytná alternativní guidelines.

Autoři z amerického Pittsburgu stanovili farmakokinetický profil u retrospektivně získaných dat od 6 obézních pacientů s hemofilií A, kteří byli léčeni (profylakticky či on-demand při chirurgických výkonech) rekombinantními přípravky, které byly dávkované na základě ideální tělesné váhy. U těchto 6 subjektů byly vrcholové hladiny a poločas FVIII srovnatelné s hodnotami získanými při standardním dávkování 50 IU/kg. Průměrná maximální aktivita FVIII byla 1,00 IU/dl a průměrný poločas FVIII:C byl 10,14 hodiny. Dávkování založené na ideální tělesné váze umožnilo snížení spotřeby koncentrátů FVIII za tříměsíční periodu u každého pacienta průměrně o 48,9 %, což vedlo k průměrné roční úspoře 133 000 dolarů na pacienta.

Dle této práce je tedy dávkování rekombinantního faktoru VIII u obézních pacientů založené na ideální tělesné váze srovnatelné se standardním dávkováním, pokud šlo o farmakokinetické parametry (maximální dosažené hladiny a poločas) či hemostatickou účinnost v profylaktické terapii i terapii on-demand. Navíc vedlo k významné redukci spotřeby koncentrátů, a tedy k úsporám prostředků vynaložených na terapii. Autoři tedy konstatují, že také u dalších jedinců trpících vrozenými krvácivými onemocněními by bylo dobré provést srovnávací studie dávkování u pacientů s průměrnou váhou a pacientů obézních.

(eza)

Zdroj: Graham A., Jaworski K. Pharmacokinetic analysis of anti-hemophilic factor in the obese patient. Haemophilia 2014 Mar; 20 (2): 226–9; doi: 10.1111/hae.12300.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa