Dávkování faktoru VIII u podvyživených či obézních hemofiliků A

14. 4. 2014

Již v roce 1981 byl do praxe zaveden vzorec pro kalkulaci množství podávaného faktoru VIII u hemofiliků A. Vzorec daný tělesnou váhou (kg) × požadovaný vzestup hodnot FVIII (%)/2 vychází z empirického předpokladu, že podání jedné jednotky FVIII na kg váhy zvýší plazmatickou aktivitu FVIII o přibližně 2 % normální aktivity (in vivo recovery se tedy rovná 2). Nedávno publikovaná studie belgických autorů hodnotila vliv některých morfometrických parametrů a různých typů koncentrátů koagulačních faktorů na recovery FVIII.

Analýza zahrnovala data získaná od 201 dospělých mužů s hemofilií A. Byli pečlivě vybráni z osmi farmakokinetických klinických studií, ve kterých byly podávány tři různé koncentráty rekombinantních faktorů (Advate®, Kogenate® FS, or ReFacto AF®/Xyntha®). K určení faktorů majících vliv na recovery FVIII byla použita regresní analýza.

Medián recovery FVIII byl 2,16 pro všechny pacienty. V analýze byli pacienti rozděleni do tří podskupin podle hodnot body mass indexu (BMI) – muži s BMI pod 20,3, mezi 20,3 a 29,5 a nad 29,6. Medián recovery FVIII se významně lišil mezi jednotlivými skupinami (p < 0,001) – konkrétně 1,60 pro muže v první skupině, dále 2,14 a 2,70 pro dvě následující skupiny. Typ podaného koncentrátu koagulačního faktoru neměl na hodnoty recovery větší vliv.

Tato analýza tedy ukazuje, že v kalkulaci dávek FVIII by měl být brán ohled i na váhu pacienta, zejména na velmi hubené nebo naopak obézní pacienty, jelikož v jejich případě není recovery FVIII rovno předpokládané hodnotě 2.

(eza)

Zdroj: Henrard S., Speybroeck N., Hermans C. Impact of being underweight or overweight on factor VIII dosing in hemophilia A patients. Haematologica2013 Sep; 98 (9): 1481–6; doi: 10.3324/haematol.2013.084038Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa