Další možné laboratorní testy umožňující monitorování léčby u pacientů s hemofilií A

23. 6. 2012

Různí pacienti trpící hemofilií A mohou mít při podobných plazmatických hladinách faktoru VIII (FVIII) různé krvácivé fenotypy a mohou také různě odpovídat na léčbu podávanými koncentráty FVIII.

Autoři z Karolinska Institutet ve Stockholmu se proto zaměřili na hodnocení laboratorních testů, které pokrývají celkovou hemostázu, a snažili se zjistit, zda některé z nich mohou být vhodné pro sledování léčebné odpovědi u některých hemofiliků A. Studovali dvě globální hemostatické metody – jednak test endogenního trombinového potenciálu (endogenous trombin potential, ETP) a jednak test celkového hemostatického potenciálu (overall haemostatic potential, OHP) – před a po podání koncentrátu FVIII pacientům s hemofilií A, kteří byli léčeni jak profylaktickým režimem, tak i režimem on-demand (tedy podáním koncentrátu FVIII dle potřeby).

Autoři pozorovali významnou korelaci mezi podání FVIII a oběma testy (ETP i OHP). Nicméně testy ETP a OHP se lišily mezi pacienty s těžkým a mírným klinickým fenotypem. Oba testy se významně lišily mezi pacienty s těžkou, středně těžkou a lehkou formou hemofilie A a kontrolami. ETP i OHP se zvýšily po intravenózní injekci koncentrátu FVIII u obou skupin. Zajímavé bylo, že i navzdory vyšším hodnotám ETP i OHP před podáním koncentrátu a významně vyšším hodnotám testů po podání koncentrátu u pacientů léčených profylaktickým režimem ve srovnání s pacienty léčenými režimem on-demand nebyl nakonec u obou testů pozorován významný rozdíl po léčbě.

Dle autorů mohou být testy hodnotící endogenní potenciál trombinu a celkový hemostatický potenciál dalšími alternativami pro monitorování léčby, a dokonce i pro její individuální nastavení u pacientů s hemofilií A.

(eza)

Zdroj: Antovic J. P. et al. Two global haemostatic assays as additional tools to monitor treatment in cases of haemophilia A. Thromb Haemost. 2012 Apr 26; 108 (1). [Epub ahead of print]Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa