Chirurgické výkony u hemofilie komplikované vývojem inhibitoru

16. 11. 2017

Přípravek FEIBA (antiinhibiční komplex koagulačních faktorů – factor eight inhibitor bypassing activity) vede k dosažení efektivní hemostázy u osob s hemofilií komplikovanou přítomností inhibitoru. Potřebné jsou informace o použití tohoto přípravku v případě chirurgických výkonů. Přinášíme souhrn několika studií zaměřených na hodnocení perioperační účinnosti a bezpečnosti přípravku FEIBA a britských konsenzuálních doporučení k jeho použití při elektivních chirurgických výkonech.

Studie SURF

Neintervenční otevřená prospektivní studie SURF (Surgical Interventions with FEIBA) hodnotila 35 chirurgických výkonů u pacientů s kongenitální hemofilií A, kongenitální hemofilií B a získanou hemofilií A v 19 centrech na celém světě. Hemostáza byla hodnocena jako dobrá či výborná v 91,2 % případů a jako poměrně dobrá v 8,8 % případů. Hlášeno bylo 12 nežádoucích příhod, z nichž 3 byly hodnoceny jako závažné a pouze jedna z nich pravděpodobně souvisela s podáváním přípravku FEIBA. Jednalo se o sraženinu v arteriovenózní píštěli. 

Zkušenosti z reálné praxe 

Zkušenosti z reálné klinické praxe s preparátem FEIBA nejen v léčbě akutního krvácení, ale také v případě jeho použití u chirurgických výkonů ukazují další publikace z řady zemí. Například multicentrická data z Turecka (země s omezenějším přístupem ke koagulačním preparátům) publikovaná v roce 2012 ukázala, že v klinické praxi bylo efektivní hemostázy u pacientů s inhibitorem v případě chirurgického výkonu dosaženo v 86 % případů bez zaznamenaných nežádoucích příhod.  

Konsenzus ohledně použití FEIBA

V roce 2013 byl publikován konsenzus odborníků týkající se použití FEIBA u pacientů s inhibitorem podstupujících elektivní ortopedický či jiný chirurgický výkon. Dle publikací dostupných do roku 2013 dosáhla míra dosažení hemostatické efektivity po podání preparátu FEIBA 78–100 %, a to u velkých výkonů. Hlášení tromboembolických komplikací bylo raritní. Dle tohoto doporučení je pro úspěšné vedení výkonu s hemostatickým pokrytím bypassovým přípravkem klíčová pečlivá příprava plánu celého výkonu, ale také následné rehabilitace. Hemostatická kontrola na základě podávání přípravku FEIBA po operaci by měla pokračovat po adekvátně dlouhé období, aby bylo zajištěno hojení rány a také pokryta doba nezbytná k efektivní fyzioterapii.

Závěr

Publikovaná data ukázala, že FEIBA poskytuje adekvátní perioperační i pooperační hemostatické krytí, a to jak pro velké, tak i malé chirurgické výkony. Navíc je preparát dobře tolerovaný a riziko tromboembolických příhod je při jeho podávání minimální. 

(eza)

Zdroje:

  1. Négrier C., Lienhart A., Numerof R. et al. SURgical interventions with FEIBA (SURF): international registry of surgery in haemophilia patients with inhibitory antibodies. Haemophilia 2013; 19 (3): e143–e150, doi: 10.1111/hae.12080.
  2. Rangarajan S., Austin S., Goddard N. J. et al. Consensus recommendations for the use of FEIBA® in haemophilia A patients with inhibitors undergoing elective orthopaedic and non-orthopaedic surgery. Haemophilia 2013; 19 (2): 294–303, doi: 10.1111/hae.12028.
  3. Zulfikar B., Aidogan G., Salcioglu Z. et al. Efficacy of FEIBA for acute bleeding and surgical haemostasis in haemophilia A patients with inhibitors: a multicentre registry in Turkey. Haemophilia 2012; 18 (3): 383–391, doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02693.x.


Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa