Bude možno použit porcinní rekombinantní faktor VIII také u kongenitální hemofilie s inhibitorem?

16. 2. 2017

Nový rekombinantní porcinní faktor VIII bez domény B může mít své místo rovněž v terapii krvácení u pacientů s vrozenou hemofilií A a inhibitorem. Nová data přináší studie fáze II s tímto přípravkem.

Bypassové přípravky a riziko jejich selhání

Vytvoření inhibitoru proti faktoru VIII je významnou komplikací léčby hemofilie A. Přítomnost inhibitoru je příčinou zvýšené morbidity a mortality a zhoršuje kvalitu života pacientů. Současný management krvácení v přítomnosti inhibitoru zahrnuje podávání tzv. bypassových přípravků, konkrétně koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu či rekombinantního aktivovaného faktoru VII. Riziko selhání těchto přípravků se pohybuje mezi 10 a 30 %. 

Rekombinantní porcinní FVIII

Další možností je podání FVIII, jenž je připraven jinou technologií, a sice tzv. porcinního FVIII vyráběného z plazmy. Ten byl používán po dlouhou dobu a ukázal, že tzv. zkřížená reaktivita s inhibitorem proti lidskému FVIII je nízká. Nově vyvinutý porcinní FVIII bez domény B (Obizur) je vytvořen pomocí rekombinantní technologie. Studie ukázaly opět nízkou zkříženou reaktivitu s inhibitorem proti FVIII a dobrou hemostatickou aktivitu. Přípravek Obizur byl zatím testován a schválen k použití v případě získané hemofilie A. Nedávno publikovaná data ukázala na možnost jeho využití také v případě léčby krvácení neohrožujícího život nebo končetinu u jedinců s vrozenou hemofilií A a inhibitorem.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o prospektivní otevřenou studii fáze II, jež hodnotila hemostatickou aktivitu rekombinantního porcinního FVIII. Do studie byli zahrnuti pacienti starší 12 let s aktuálním titrem inhibitoru < 20 BU. Akutní krvácení u nemocných s nízkým titrem inhibitoru (< 0,8 BU) byla léčena podáním Obizuru v dávce 50 U/kg tělesné hmotnosti. Pacienti s titrem inhibitoru > 0,8 BU dostali iniciální kalkulovanou dávku závislou na výši inhibitoru s cílem neutralizovat jej a poté pravidelně každých 6 hodin 50 U/kg do zastavení krvácení nebo do celkového počtu 8 dávek.

Výsledky

U 9 pacientů o průměrném věku 23,7 roku bylo léčeno celkem 25 krvácivých epizod. Krvácení bylo úspěšně zastaveno u všech nemocných. Medián doby od začátku krvácení do podání první dávky porcinního faktoru činil 5,7 hodiny (rozmezí 1,5−20,0 hodin). U 80 % krvácivých epizod bylo krvácení zastaveno po podání jedné dávky Obizuru. Léčba byla dobře tolerovaná, nebyla zaznamenána žádná závažná nežádoucí příhoda spojená s podáním přípravku.

Závěr

Tyto výsledky naznačují, že podávání rekombinantního porcinního FVIII bez domény B může být velmi dobrou alternativou tzv. bypassových přípravků pro kontrolu krvácení u pacientů s hemofilií A a inhibitorem.

(eza)

Zdroj: Mahlangu J. N., Andreeva T. A., Macfarlane D. E. et al. Recombinant B-domain-deleted porcine sequence factor VIII (r-pFVIII) for the treatment of bleeding in patients with congenital haemophilia A and inhibitors. Haemophilia 2016 Oct 20, doi: 10.1111/hae.13108 [Epub ahead of print].Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa