Bezpečnost radionuklidové synovektomie při léčbě chronické synovitidy

1. 5. 2013

I přes veliké pokroky v léčbě hemofilie, která využívá podávání deficitního koagulačního faktoru, existuje nadále velké množství zemí, které nedosahují ve spotřebě faktoru VIII (FVIII) ani 1 IU/hlavu, přičemž v nejvyspělejších zemích se tato hodnota pohybuje mezi 6 a 8 IU/hlavu.

I přes veliké pokroky v léčbě hemofilie, která využívá podávání deficitního koagulačního faktoru, existuje nadále velké množství zemí, které nedosahují ve spotřebě faktoru VIII (FVIII) ani 1 IU/hlavu, přičemž v nejvyspělejších zemích se tato hodnota pohybuje mezi 6 a 8 IU/hlavu. Je jednoznačně potvrzené, že primární profylaxe předchází postižení kloubů krvácením. Naopak nedostatečné podávání substituční léčby vede k synovitidě a hemofilické artropatii.

Chronická synovitida může být léčena artroskopicky (cenově náročnější i vzhledem k množství spotřebovaného koagulačního faktoru) či s využitím radionuklidové synovektomie neboli radiosynoviortézy. Jedná se o minimálně invazivní metodu a cenově výhodnější alternativu k artroskopii. Zejména v zemích s nižší DPH může být využívána jako metoda volby u perzistující synovitidy.

Někteří ošetřující lékaři synoviortézu neaplikují z obav z možné indukce malignit. Brazilský tým vědců v časopise Haemophilia recentně publikoval článek zabývající se právě bezpečností radionuklidové synovektomie s ohledem na malignity. Data byla sesbírána ve 3 centrech pro léčbu hemofilie a pokrývala dohromady informace o velkém množství pacientů (n = 488), u kterých byla tato léčba aplikována. Věk pacientů byl 3–51 let, celkem u nich bylo provedeno 842 léčebných podání radionuklidů (90Yttrium citrát, 90Yttrium hydroxyapatit a 153Samarium hydroxyapatit) v 1–3 sezeních. Doba sledování těchto pacientů byla 6 měsíců až 9 let.

Pouze u jednoho pacienta byl diagnostikován ve věku 14 let Ewingův sarkom, a to 11 měsíců po synoviortéze. Tumor byl úspěšně léčen s využitím chemoterapie a operace. Příčinný vztah radiosynoviortézy k nádoru byl v tomto případě hodnocen jako nepravděpodobný, a to vzhledem k velmi krátké době, ve které se nádor vyvinul (u radioindukovaných solidních tumorů bývá tato doba 5–10 let), a také proto, že Ewingův sarkom nepatří mezi typicky radiačně indukované tumory.

Autoři publikace konstatují, že ve shodě s předchozími studiemi považují radionuklidovou synovektomii za bezpečnou metodu s ohledem na možnou indukci zhoubných onemocnění. Aplikace metody musí být vždy daná stavem pacienta a možnostmi, které dané zdravotnické zařízení nabízí.

(eza)

Zdroj: Thomas S., et al. Radioactive synovectomy with 90 yttrium and 153 samarium hydroxyapatite in haemophilic joints: preliminary study on radiation safety. Haemophilia – publikováno online 28. března 2013; doi: 10.1111/hae.12122.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa