Aktuální přístup italských center k léčbě hemofiliků

13. 6. 2015

Nedávno byl publikován aktualizovaný přístup italských center k péči o hemofiliky. V Itálii je péče o tyto pacienty již tradičně velmi uniformní. Práce jednotlivých center je koordinována v rámci Asociace hemofilických center (AICE, Associazione Italiana Centri Emofilia), která spolupracuje s národním institutem zdraví.

Nedávno byl publikován aktualizovaný přístup italských center k péči o hemofiliky. V Itálii je péče o tyto pacienty již tradičně velmi uniformní. Práce jednotlivých center je koordinována v rámci Asociace hemofilických center (AICE, Associazione Italiana Centri Emofilia), která spolupracuje s národním institutem zdraví. Součástí aktuálních doporučení je také přístup k výběru koncentrátu srážecího faktoru.

Péče o pacienty s hemofilií a krvácivými onemocněními je založena na domácí léčbě, která umožňuje podání chybějícího srážecího faktoru co nejdříve od vzniku obtíží. Autoaplikace léčby pacientem nicméně předpokládá, že pacient či osoba, která se o něj stará, jsou poučeni nejen v technice aplikace, ale také v hodnocení obtíží. Hemofilická centra proto pravidelně organizují kurzy a tréninková edukační setkání s cílem podpořit pacienty v užívání domácí léčby.

Koncentráty srážecích faktorů jsou indikovány podle národních pravidel. Léčba je pro pacienta plně hrazena z pojištění. Vydávání léků pacientům je obdobné jako v ČR, tedy při pravidelných návštěvách v hemofilických centrech v intervalech 3–6 měsíců.

Pokud jde o doporučení týkající se výběru produktu, jsou v souladu s publikovanými daty. Rekombinantní koncentráty jsou léky volby pro dosud neléčené či minimálně léčené pacienty a pro ty pacienty, kteří byli dosud léčeni výhradně rekombinantními koncentráty. Rekombinantní koncentráty jsou dále produktem volby pro HIV pozitivní pacienty s klinickými známkami imunodeficitu, a to z důvodu rizika parvovirové infekce či dosud neznámých krví přenosných patogenů. Rekombinantní koncentráty jsou taktéž produktem volby u pacientů již dříve léčených plazmatickými deriváty, kteří byli nakažení virem hepatitidy C a u nichž došlo k vymizení viru spontánně či po antivirové léčbě.

(eza)

Zdroj: Rocino A. et al. Principles of treatment and update of recommendations for the management of haemophilia and congenital bleeding disorders in Italy. Blood Transfus. 2014 Oct; 12 (4): 575–598.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa