Kombinace ACE inhibitorů a sartanů - kdy je doporučena?

Predpokladaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 - 2 kredity SLK
Pre možnosť absolvovania on-line kurzu je potrebné sa prihlásiť.

Podmienky splnenia

4 kredity ČLK – absolvovanie na min. 70 % max. 3 pokusy 2 body ČLnK – absolvovanie na min. 70 % max. 3 pokusy 2 kredity SLK – absolvovanie na min. 80 % max. 1 pokus 1 kredit SLK – absolvovanie na min. 60 % max. 1 pokus
Ako uplatniť kredity?

Úvod ku kurzu

ACE-inhibitory i sartany jsou v současné době velmi často používány jak v léčbě arteriální hypertenze, tak i ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, chronických onemocnění ledvin a diabetu mellitu. V léčbě arteriální hypertenze vede současné podávání ACE-inhibitoru a sartanu k mírně výraznějšímu poklesu krevního tlaku, ale protože neovlivňuje výskyt kardiovaskulárních příhod a vede k častějšímu výskytu komplikací, není již v současné době doporučováno. Z podobných důvodů by ACE-inhibitorem a sartanem současně neměli být léčeni pacienti s ischemickou chorobou srdeční a nefropatií. V léčbě srdečního selhání se od duální inhibice systému renin–angiotenzin–aldosteron rovněž ustupuje, ale stále je podání sartanu v kombinaci s ACE-inhibitorem a betablokátorem indikováno u symptomatických pacientů s dysfunkcí levé komory při intoleranci antagonistů mineralokortikoidního receptoru.


Autor kurzu: 
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Medailónik autora kurzu
Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., 36 let, absolvoval s vyznamenáním Lékařskou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2003. Od září 2003 do ledna 2007 pracoval jako lékař na Interním oddělení Nemocnice Šternberk. Společný interní základ ukončil v březnu 2006. Od února 2007 dosud pracuje na I. Interní klinice – kardiologické Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prosinci 2009 ukončil atestací specializaci v oboru kardiologie, v roce 2014 složil atestaci v oboru vnitřní lékařství. Doktorské studium (PhD) v oboru Vnitřní nemoci ukončil na Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v roce 2010. V roce 2010 byl jmenován vedoucím lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu hypertenze Fakultní nemocnice Olomouc. Od roku 2014 je jmenován docentem v oboru vnitřní nemoci. Kromě klinické práce se rovněž podílí na klinickém výzkumu se zaměřením zejména v oblasti arteriální hypertenze, srdečního selhání a antiagregační léčby, a také na výuce studentů v pregraduálních i postgraduálních studijních programech.

Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a Evropské společnosti pro hypertenzi. Byl kooptovaným členem výboru České internistické společnosti JEP od roku 2009, od roku 2014 člen výboru ČIS, předseda Pracovní skupiny mladých internistů České internistické společnosti v letech 2009-2015, člen výboru pracovní skupiny Kardio 35 České kardiologické společnosti.

Je členem redakční rady časopisů Biomedical Papers, Kardiologická revue, Intranetu České internistické společnosti, vzdělávacího portálu e-interna.cz, členem oborové rady LF MU Brno v oboru kardiologie.

Z nejdůležitějších úspěchů je možno jmenovat Cenu Discovery Award 2014 za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně. Dále ocenění na mezinárodních konferencích - 1. cenu Evropské Federace Interní Medicíny za nejlepší prezentaci na kongresu EFIM-5 v Paříži, Francie, 2005; dále hlavní cenu EFIM za prezentaci na kongresu EFIM-6, Lisabon, Portugalsko, 2007, cenu Evropské Společnosti pro Hypertenzi za poster prezentovaný na konferenci ESH 2011 v Miláně, Itálie, červen 2011, cenu Evropské kardiologické společnosti za nejlepší moderovaný poster sekce na kongresu ESC 2015 v Londýně, Cenu děkana LF UP Olomouc za publikační činnost v letech 2011 a 2015.
Odborná garancia: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc.
Inzerce
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa