Rozhledy v chirurgii - Číslo 10/2007

Monotematický speciál - Původní práce

513
Endovaskulární léčba stenóz karotických tepen s použitím cerebrální protekce: pětileté zkušenosti

M. Lojík, D. Krajíčková, M. Kubíková, A. Krajina, J. Raupach, V. Chovanec, J. Schreiberová

522
Léčba infekce cévní protézy a aorto-enterické píštěle jako pozdní komplikace rekonstrukčního výkonu na abdominální aortě – kazuistika

S. Wasiková, R. Staffa, Z. Kříž, P. Piskač

526
Biliárny ileus – zriedkavá komplikácia cholecystolitiázy

L. Lakyová, J. Radoňak, J. Vajó, I. Toncr, M. Kudláč

533
Role intersticiální brachyterapie v multimodalitní léčbě solidních tumorů

R. Soumarová, L. Homola, H. Perková, S. Czudek, M. Škrovina, L. Adamčík

540
Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ

O. Coufal, V. Fait, V. Foltinová, P. Vrtělová, L. Gabrielová, V. Chrenko

548
Nádorová kmenová buňka – nový pohled v onkologii?

V. Liška, V. Třeška, M. Korabečná

554
Nový přístup k léčbě jaterních metastáz: manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater

P. Vávra, A. El Gendi, A. Papaevangelou, M. Vávrová, L. Martínek, P. Ihnát, J. Dostalík

558
Autofluorescenčná videotorakoskopia – prvé vlastné skúsenosti

J. Belák, M. Kudláč, I. Čavarga, M. Janík, C. Sauka

562
Interdisciplinární přístup k řešení mnohočetných tepenných aneuryzmat u pacienta s osmou recidivou incizionální kýly – kazuistika

T. Novotný, J. Buček, Z. Kříž, B. Vojtíšek, M. Přívara, B. Horký, J. Jeřábek

567
Zemřel prof. MUDr. Jiří Bartoš, DrSc.
568
Otevřený dopis vedoucímu redaktorovi Rozhledu v chirurgii, prof. MUDr. Miloši Hájkovi, DrSc.
Otevřený dopis

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa