Recenze


Autori: P. Brhel
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 2, s. 96.
Kategória: Recenze

Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A.: Posudkové lékařství (Vybrané kapitoly)
Praha, Grada Publishing, a. s., 2010, 1. vydání, 144 stran, ISBN 978-80-247-3285-5

Letošní jaro se na knižních pultech objevila publikace z oblasti, které nebyla v posledních letech věnována pozornost, a to i přes skutečnost, že bez činnosti lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení si nelze představit přiznání podstatné části dávek sociálního zabezpečení. Autorům publikace se podařilo soustředit velké množství informací z oboru posudkového lékařství a činnosti lékařské posudkové služby. Tato publikace je určena nejen posudkovým lékařům, ale také lékařům, kteří spolupracují s lékařskou posudkovou službou, jako jsou zejména praktičtí lékaři a tzv. „smluvní lékaři“ a všem lékařům, kteří se cíleně věnují osobám se zdravotním postižením. Nepochybně také osloví i širší lékařskou veřejnost se zájmem o problematiku posudkového lékařství či sociální pracovníky.

Autoři seznamují čtenáře celkem ve 13 kapitolách se základními informacemi o organizaci, činnosti a úkolech lékařské posudkové služby. Kniha poskytuje základní přehled o širších souvislostech práce lékařské posudkové služby v kontextu zdravotnictví a sociálních systémů a součinnosti ošetřujících lékařů/zdravotnických zařízení s orgány sociálního zabezpečení, potažmo lékařské posudkové služby, právy a povinnostmi jednotlivých subjektů.

Je potěšitelné, že se podařilo přístupnou a srozumitelnou formou seznámit čtenáře s medicínským, sociálním, pracovněprávním a ekonomickým významem lékařské posudkové činnosti v našem sociálním zabezpečení a vysvětlit jeho vztah k jednotlivým systémům sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Úvodní dvě kapitoly se zabývají systémem sociálního zabezpečení v České republice, rolí a významem lékařské posudkové služby, organizací a činností lékařské posudkové služby, jejími kompetencemi a povinnostmi. Obsahují také informace o koordinaci sociálního zabezpečení v rámci zemí EU, základní pojmy oboru a přehled nejvýznamnějších právních předpisů. Za důležité pro lékařskou praxi považuji, že jsou na konci druhé kapitoly jasně vyjmenovány povinnosti stanovené zdravotnickému zařízení při spolupráci s orgány sociálního zabezpečení. Další kapitoly (3.–10. kapitola) jsou věnovány jednotlivým sociálním systémům – nemocenskému pojištění, důchodovému pojištění, státní sociální podpoře, sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, sociálním službám, zaměstnanosti, sociálně právní ochraně dětí a zaměstnanosti a posuzování zdravotního stavu pro tyto systémy. Autoři vždy nejprve rámcově věcně, právně i posudkově charakterizují každý sociální systém; následně velmi přesně charakterizují posudkově rozhodné skutečnosti každého systému a hlavní zásady posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků. V 11.–13. kapitole jsou probrány právní aspekty posudku orgánu lékařské posudkové služby, vzdělávání posudkových lékařů a problematika etiky v posudkovém lékařství.

Kniha je velmi vhodně doplněna seznamem použitých zkratek, věcným rejstříkem a seznamem použité a doporučené literatury včetně internetových adres pro medicínskou praxi tří významných českých zdrojů aktuálních informací, formulářů apod.

Závěrem musím konstatovat, že jsem si uvedenou publikaci přečetl s chutí a že se mi velmi líbí. Je napsána moderně, obsahově je ucelená a vyvážená a podává základní pohled na posudkovou problematiku. Přitom je poměrně i stručná, což určitě ocení především lékaři, kteří se na problematiku posudkového lékařství podrobněji nespecializují. Publikace věnovaná posudkovému lékařství a posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti našem trhu nepochybně v posledních letech citelně chyběla. Splacení tohoto dluhu se chopil kolektiv odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věci ČR. Rád bych poblahopřál vedoucímu autorského kolektivu MUDr. et Bc. Rostislavu Čevelovi i jeho spolupracovnicím k sepsání tak pěkné, moderní a přehledné knihy, kterou mohu doporučit lékařům všech odborností, jimiž prolíná posudková problematika, i široké lékařské veřejnosti se zájmem o současné posudkové lékařství a informace z oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Petr Brhel


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa